Kandidáti, dbajte, prosím, o verejný priestor a na bezpečnosť ľudí!

0
1076
Reklamné politické zariadenie ohrozuje bezpečnosť verejnosti.
Reklamné politické zariadenie, ktoré devastuje verejný priestor a ohrozuje bezpečnosť verejnosti.

Tlačová správa

Žilina 20. 9. 2017 – Mesto Žilina sa obracia na kandidátov na županov a na poslancov do Žilinského samosprávneho kraja, aby svojou reklamou neznehodnocovali po estetickej stránke verejný priestor. Reklamná konštrukcia na súkromnom pozemku v blízkosti zastávky MHD Veľká okružná, Aupark nie je povolená Stavebným úradom v Žiline a môže ohrozovať aj bezpečnosť verejnosti.

   Mesto vyzýva kandidátov na županov a na poslancov do Žilinského samosprávneho kraja, aby svojou politickou reklamou brali ohľad na verejný priestor a nedevastovali po estetickej stránke výzor nášho mesta. Veríme, že práve ich kampaň je príkladom toho, ako im záleží na kultúrnosti verejného priestranstva krajského mesta. Rovnako apelujeme na bezpečnosť, pretože ich umiestnenie môže vážne ohroziť napríklad chodcov a vodičov, ak bilbordy zacláňajú účastníkom cestnej premávky vo výhľade, napríklad v križovatkách.
   Kandidát, ktorý má svoj bilbord v blízkosti zastávky MHD Veľká okružná, Aupark, neberie ohľad na estetický ráz Ulice Antona Bernoláka a reklamnou konštrukciou ohrozuje aj bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky. Dal tým najavo, ako si „váži“ naše mesto a jeho občanov. Stavebný úrad v Žiline musí konať len v intenciách platnej legislatívy SR, to znamená, že vykoná štátny stavebný dohľad, počas ktorého sa zistí, či sa jedná o reklamnú stavbu a kto je jej vlastníkom. Na základe týchto zistení budeme môcť konať ďalej, ak sa zistí porušenie zákona.
   Obraciame sa na verejnosť s výzvou, aby sa občania z dôvodu vlastnej bezpečnosti nezdržiavali v blízkosti tohto reklamného zariadenia, pretože silnejší vietor môže spôsobiť pád lešenia. Mesto, žiaľ, nemôže operatívne konať, pretože zariadenie je umiestnené na súkromnom pozemku spoločnosti cda consulting group, s. r. o, ktorý predal v minulosti primátor Ján Slota. Je smutné, že na bývalom mestskom pozemku je umiestnená „opacha“, ktorá esteticky devastuje Ulicu Antona Bernoláka a môže ohrozovať zdravie a život občanov nášho mesta.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ