Genius loci Žilina

0
2962
Rosenfeldov palác
Rosenfeldov palác pozýva...

Milí Žilinčania,

Rosenfeldov palác pozýva na diskusiu v rámci cyklu GENIUS LOCI – Atletika v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra o 17.00 hod. v Rosenfeldovom paláci.

Pozvanie prijali Naďa Česalová, Juraj Straka a František Volcer.
Moderátorom diskusie bude Michal Jurecký.
Vstup je zdarma.

   Cieľom podujatí Genius Loci Žilina je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha vytvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho genius loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Bližšie info nájdete na http://rosenfeldovpalac.sk/.

 
 
S úctou
PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ