Seniori zo Zástrania si založili základnú organizáciu

0
31814
JDS
Jednota dôchodcov Slovenska

Pred prázdninami, 22.  júna 2017, sa v Kultúrnom dome v Zástraní stretlo 20 starších občanov obce, aby založili občianske združenie a stali sa tak už 24.  základnou organizáciou JDS v okrese.

   Je nás už takmer 3000 a sme určite najväčším združením občanov v meste a v Žilinskom okrese. Stretnutie iniciovala predsedníčka okresnej organizácie JDS Ing. Eva Beráková a poslankyňa za volebný obvod 8 Mgr. Emília Talafová. Na podporu založenia novej organizácie prišiel i poslanec Ing. Ján Pažický, predsedníčka ZO JDS Žilina‑mesto Alžbeta Vítová a predsedníčka susednej ZO JDS z Vrania Anna Niníková, aby odovzdala svoje skúsenosti pri práci v novej organizácii.
   Prítomní členovia prejednali plán akcií, návrh príjmov a výdajov, ako i výšku členského príspevku, ktorú si odsúhlasili na 5,00 eur na rok. Nebudete ani veriť, že neprešiel ani mesiac a členská základňa sa rozšírila na terajších 35 členov. Svedčí to o tom, že novozvolený 5‑členný výbor zobral svoju prácu vážne. Na čele stojí predsedníčka Anna Valachová, Jolana Jaššová je podpredsedníčka, Antónia Škorvánková hospodárka a členky výboru sú Antónia Mičicová a Anastázia Vajčovcová. Každá organizácia musí mať aj revíznu komisiu a tu boli zvolené Melana Mičicová za predsedníčku a členkami sú Mária Bugáňová a Emília Holešová.
   Počas diskusie sa informovali o výhodách členov, o zľavách a o práci, ktorá ich čaká. Rozišli sa so spokojnosťou zo spoločného úsilia a očakávaných stretnutí na ďalších akciách. Poďakovali tiež organizačnému výboru za prípravu občerstvenia a celého stretnutia. Sľúbili, že zapoja i ďalších spoluobčanov, a tým pomôžu zaktivizovať život v tejto mestskej časti Žiliny.


Ing. Eva Beráková, predsedníčka OO JDS

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 9/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ