Trinásta komnata

0
874
Trinásta komnata v Makovického dome v Žiline
Trinásta komnata v Makovického dome v Žiline - september 2017.

Originálny, farebný a bezprostredný je svet klientov domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení. Dvere do ich života pootvorila už po šestnásty raz výstava Trinásta komnata, ktorej vernisáž sa konala 6. septembra 2017 v Makovického dome v Žiline.

   Výrobky, ktorými sa klienti zo zariadení na výstave prezentujú, odzrkadľujú ich pocity, nálady a pohľad na svet okolo seba. Odzrkadľujú však aj neúnavnosť a trpezlivosť ľudí, ktorí s nimi pracujú. Veď dokázať motivovať človeka s ťažkým osudom, pohnutým zdravím a zložitými životnými skúsenosťami nie je vôbec ľahké. Dokáže to iba ten, kto má „srdce na správnom mieste“, povedala pri slávnostnom otvorení vernisáže riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. O náročnej práci s klientmi počas príhovoru povedala aj pani Eva Škodroňová z OZ Mozaika v Žiline, ktorá je dlhoročnou členkou združenia a koordinátorkou zbierok a školení. Zároveň však podotkla: „Psychické ochorenia či problémy sú aj v dnešnej dobe ešte stále tabu a to je potrebné odstrániť. Preto na túto tému združenia iniciujú rôzne školenia a stretnutia. Je nutné, aby sa čo najviac rozprávalo o možnostiach a dostupných riešeniach. Ale musíme skonštatovať, že situácia sa pomaly zlepšuje.“
   V rámci kultúrneho programu sa návštevníkom predstavila spevom a hrou na gitare klientka Centra sociálnych služieb Straník zo Zástrania pani Anna Boggerová. Na výstave svoje výrobky po prvýkrát prezentujú zariadenia nielen zo žilinského regiónu, ale z celého Žilinského kraja, a to: CSS Eden z Liptovského Hrádku, CSS Fantázia z Kysuckého Nového Mesta, CSS Horelica z Čadce, CSS Likava z Likavky, CSS Lúč zo Žiliny, CSS Orava z Tvrdošína, CSS Straník zo Zástrania, CSS Tau Turie, CSS Žarec z Čadce, Denný psychiatrický stacionár FNsP Žilina, DSS a ZPS Karpatská zo Žiliny, DSS a ZPS Zákamenné, DSS Synnómia Žilina, DSS, ZPS a útulok Harmónia zo Žiliny, OZ Mozaika zo Žiliny, Regionálne centrum autistov zo Žiliny a ZPS – Rezidencia Nestor zo Zázrivej. Organizátorom výstavy je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorého poďakovanie patrí všetkým vystavujúcim a tiež partnerovi vernisáže, spoločnosti Peza, a. s.
   Výstava v sebe spája šikovnosť klientov a vytrvalosť zamestnancov zariadení a zároveň prezentuje najrôznejšie techniky výroby jednotlivých vystavených predmetov. Patchwork, pedig, prácu s papierom, háčkovanie, vyšívanie, rezbárstvo, maľovanie na textil či drevo a mnoho ďalších techník si návštevníci budú môcť pozrieť v Makovického dome v Žiline do 27. septembra 2017, v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska aj v inom ako uvedenom čase).


Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: archív

Trinásta komnata v Makovického dome
Trinásta komnata v Makovického dome.
Trinásta komnata v Makovického dome
Trinásta komnata v Makovického dome.
Trinásta komnata v Makovického dome
Trinásta komnata v Makovického dome.
Trinásta komnata v Makovického dome
Trinásta komnata v Makovického dome.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ