Vlastný erb a ďalšie symboly má aj mestská časť Zádubnie

0
1964
Slávnostný akt v Zádubní
Slávnsotý akt v Zádubní: zľava: herold Ladislav Vrtel, župan Juraj Blanár, primátor Igor Choma, poslanec MsZ Ján Pažický.

Tlačová správa

Žilina 4. 9. 2017 – Zádubnie ako jedna z 20 mestských častí Žiliny má už taktiež svoje vlastné symboly. Slávnostné odhalenie erbu sa uskutočnilo 3. septembra 2017 za prítomnosti primátora Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslanca mestského zastupiteľstva Jána Pažického spoločne s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalších vzácnych hostí.

   Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Zádubnie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za obvod číslo 8. Erb a ďalšie symboly podporia identitu obyvateľov a zároveň predstavujú úctu k predkom i histórii, ktorá sa spája s touto lokalitou.
   Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.
   Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte na zelenej pažiti striebroodetý zlatoprepásaný obrátený muž v zlatých čižmách a klobúku, nesúci na ramene zlatú dvojhrotú vidlicu, vľavo zlatý ker.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zástavy mestskej časti Zádubnie
Zástavy mestskej časti Zádubnie.
Zástava mestskej časti Zádubnie
Zástava mestskej časti Zádubnie.
Zástava mestskej časti Zádubnie
Zástava mestskej časti Zádubnie.
Zástava mestskej časti Zádubnie s erbom
Zástava mestskej časti Zádubnie s erbom.
Erb mestskej časti Zádubnie
Erb mestskej časti Zádubnie.
Erb mestskej časti Zádubnie
Erb mestskej časti Zádubnie.
Erb mestskej časti Zádubnie
Erb mestskej časti Zádubnie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ