Detské jasle na Ulici Veľká okružná prešli počas leta rekonštrukciou

0
1140
Zrekonšruovaná kuchynka
Zrekonštrouvaná kuchynka. Vľavo primátor Žiliny Igor Choma.

Tlačová správa

Žilina 11. 9. 2017 – Rekonštrukčné práce počas leta neobišli ani detské jasle na Ulici Veľká okružná v Žiline. Išlo najmä o inováciu kuchynských a jedálenských priestorov. Počas dnešného dňa prebehla obhliadka prevedených stavebných prác za účasti primátora Igora Chomu a zamestnancov Mestského úradu v Žiline.

   Rekonštrukčné práce sa vykonali v hlavnej kuchyni a troch výdajniach stravy. Taktiež sa opravil hlavný vchod do budovy a rovnako bola vybudovaná nová vzduchotechnika. Celkové náklady II. etapy rekonštrukcie vo výške 85 000 eur boli hradené z rozpočtu mesta ako zriaďovateľa tohto zariadenia.
   Prvá etapa rekonštrukcie detských jaslí na Ulici Veľká okružná prebehla minulý rok. Rekonštrukciou vtedy prešli hygienické zariadenia pre deti, zaviedla sa nová elektroinštalácia a obnovili sa priestory práčovne v suteréne.
   Detské jasle Veľká okružná 82 zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. V zariadení detských jaslí je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou. Starostlivosť v zariadení detských jaslí zabezpečuje odborný personál. Interiér aj exteriér detských jaslí je z hľadiska potrieb a bezpečnosti upravený a prispôsobený malým jasličkárom.
   „Mesto Žilina sa bude snažiť naďalej zveľaďovať priestory detských jaslí, škôlok a škôl, aby naše deti vyrastali v čo najlepších podmienkach, veď práve v nich je naša budúcnosť. Usilujeme sa o to, aby sme postupne prijali do predškolských zariadení všetky žilinské deti, ktorých rodičia o to žiadajú,“ dodal Igor Choma.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Vstupná hala
Vstupná hala

ZANECHAŤ ODPOVEĎ