Pietna spomienka pri pamätníku príslušníkom VTNP-PTP

0
1327
Pred pamätníkom v Sade na Studničkách v Žiline
Pred pamätníkom v Sade na Studničkách v Žiline.

Tlačová správa

Žilina 7. 9. 2017 – Predstavitelia Medzinárodnej konfederácie príslušníkov vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov (VTNP‑PTP) pre strednú a východnú Európu sa spolu so zástupcom primátora Žiliny Patrikom Gromom a ďalšími hosťami v stredu 6. septembra zúčastnili pietnej spomienky pri Pamätníku príslušníkom VTNP-PTP v Sade na Studničkách v Žiline.

   V mene mesta Žilina vystúpil s prejavom zástupca Patrik Groma, ktorý vyjadril úctu všetkým tým, ktorých nedobrovoľný životný a pracovný osud nezlomil, ale zocelil. Zároveň pripomenul, že ich utrpenie neostane zabudnuté, no je neustále potrebné usilovať sa o to, aby sa takáto tragická história neopakovala, a aby existovali a fungovali zákony, ktoré vyjadrujú hodnoty humanizmu, ľudskej dôstojnosti a demokracie. Dôstojnosť spomienky umocnila prítomnosť čestnej jednotky a dychovej hudby Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
   Cez vojenské tábory nútených prác – pomocné technické prápory prešlo zhruba 64 000 osôb – zväčša mladých mužov z celého Československa, ľudovo nazývaných „pétepáci“. Existencia vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov predstavovala integrálnu súčasť mechanizmu politického násilia namiereného proti skutočným, potenciálnym alebo vykonštruovaným odporcom vtedajšieho režimu.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zástupca primátora Patrik Groma si uctil politických väzňov
Zástupca primátora Patrik Groma si uctil politických väzňov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ