Čadičové kocky sa stanú minulosťou

0
2130
Stará čadičová dlažba
Stará čadičová dlažba.

Tlačová správa

Žilina 6. 9. 2017 – Mesto Žilina naďalej pokračuje v rekonštrukcii peších komunikácií so zvýšenou intenzitou chodcov. Aktuálne prebiehajú práce na neslávnych čadičových kockách na Ulici Antona Bernoláka a následne budú pokračovať na Nešporovej ulici a v okolí Mestskej krytej plavárne Žilina. Dlažba je v zlom technickom stave, vplyvom poveternostných podmienok začala praskať a v daždivom počasí je klzká a hrozí riziko úrazu.
   Čadičové kocky sa po rokoch dočkali rekonštrukcie. Ulica Antona Bernoláka, Nešporova ulica a okolie Mestskej krytej plavárne dostane nový a bezpečný šat. Práce sa týkajú plochy približne 2100 m², kde kocky nahradí asfaltový povrch.
   Momentálne prebiehajú práce na Ulici Antona Bernoláka, kde bol odstránený starý povrch a zbrúsená vrstva bola natretá penetrákovým náterom. Prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška spolu s vedúcim odboru dopravy Petrom Rolkom vykonali obhliadku prebiehajúcich prác s konštatovaním, že všetko pokračuje podľa stanoveného harmonogramu.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Penetračná vrstva
Sprava: prednosta MsÚ Igor Liška a vedúci odboru dopravy Peter Rolko.
Penetračná vrstva
Obrúsená a napenetrákovaná časť chodníka.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ