Od 10. augusta 2017 došlo k zmene dopravy na Komenského ulici

0
1880
Zmena v doprave na Komenského ulici
Zmena v doprave na Komenského ulici.

Tlačová správa

Žilina 11. 8. 2017 – Na základe častých kolíznych situácií, ako aj na podnety občanov, mesto Žilina, odbor dopravy dalo spracovať dopravný projekt a zrealizovalo novú organizáciu dopravy na Komenského ul. (pri veľkogarážach) v Žiline, ktorá platí od 10. augusta 2017.

   Ide predovšetkým o zmenu vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia a vybudovanie ostrovčeka na miestnej komunikácii, ktorý pomáha bezpečnejšiemu prechodu chodcov cez túto cestu. Novonavrhnuté dopravné značenie pomáha vodičom v lepšej orientácii a prispieva aj k celkovo lepšej plynulosti cestnej premávky, a v neposlednom rade aj k zvýšeniu bezpečnosti chodcov.
   „Máme snahu riešiť dopravnú problematiku komplikovanejších úsekov na miestnych komunikáciách a to tak, aby pre motoristickú verejnosť bolo jazdenie v meste komfortnejšie, plynulejšie a bezpečnejšie,“ zdôrazňuje primátor Igor Choma, ktorý taktiež dbá aj na bezpečnosť chodcov.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zmena vodorovného a zvislého dopravného značenia
Zmena vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Zmena v doprave na Komenského ulici
Zmena v doprave na Komenského ulici.
Vybudované ostrovčeky pri priechode pre chodcov
Vybudované ostrovčeky pri priechode pre chodcov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ