V mestskej časti Trnové pribudlo nové denné centrum

0
1223
Igor Choma so seniormi otvorili nové denné centrum v Trnovom
Igor Choma so seniormi otvorili nové denné centrum v Trnovom.

Tlačová správa

Žilina 8. 8. 2017 – Štyri denné centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života našich seniorov aj občanov so zdravotným postihnutím. V utorok 8. augusta pribudlo k už existujúcim aj ďalšie Denné centrum v Trnovom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili primátor Igor Choma, zástupcovia primátora Patrik Groma a Anton Trnovec, poslanec Jozef Juriš.

   V denných centrách sa utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť, ako aj činnosti na udržiavanie fyzickej aktivity občanov. Poskytuje sa poradenstvo, členovia týchto centier majú možnosť získať užitočné rady, nadviazať nové priateľstvá, rozvíjať sociálne zručnosti. Nové denné centrum bude poskytovať sociálne služby v objekte Domu ovocinárov (prízemie), ktoré má mesto Žilina v 20‑ročnom prenájme. Zrekonštruovali sa priestory sociálnych zariadení, kuchynky, vymenili sa nefunkčné okná, dvere, podlahy, zdroj tepla, doplnilo sa interiérové vybavenie, PC, pripojenie na internet a pod. Stavebné úpravy boli financované z rozpočtu mesta Žilina vo výške 19 895,04 eura.
   Denné centrum na Ovocinárskej ulici v mestskej časti Trnové s kapacitou 25 miest bude poskytovať svoje sociálne služby pre seniorov, osoby ťažko zdravotne postihnuté, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom počas pracovných dní (pondelok, streda, piatok) v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Sociálna služba je pre občanov bezplatná. Otvorením denného centra mesto Žilina nielen rozšírilo, ale aj skvalitnilo poskytované sociálne služby.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho seniorov
Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho seniorov.
Interiér denného centra
Interiér denného centra.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ