Najlepšie amatérske fotografie z nášho kraja

0
1311
Ocenení fotografi
Ocenení fotografi

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu najlepších fotografií z krajskej súťaže AMFO 2017. Je to najstaršia celoslovenská postupová súťaž bez obmedzenia veku a témy, ktorá sa v tomto roku koná už po 45. raz. Súťaží sa v troch kategóriách – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia – a v troch vekových skupinách.

   Do krajského kola postúpilo 230 fotografií od stopätnástich autorov z regiónov Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie. O výbere tých najlepších, najzaujímavejších fotografií rozhodovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení Petra Cepková z Bratislavy, Igor Šimko z Košíc a Vlado Bača zo Žiliny. Výsledky súťaže sa dozvedeli nielen súťažiaci autori, ale i široká verejnosť na slávnostnej vernisáži, ktorá sa uskutočnila v utorok 20. júna vo ­foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za účasti riaditeľky odboru kultúry ŽSK Miroslavy Ševčíkovej Šumskej, riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soni Řehákovej, Zuzany Školudovej, odbornej pracovníčky pre filmovú a fotografickú tvorbu z Národného osvetového centra a predsedníčky poroty Petry Cepkovej.
   V prvej vekovej skupine súťažiacich autorov do 16 rokov v kategórii čiernobiela fotografia porotcovia udelili prvé miesto Zuzane Ľudvikovej z Martina, druhé Damiánovi Bačkorovi zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline, tretie Rolandovi Vdovjákovi z Liptovskej Kokavy a čestné uznanie získala Eva Mária Budzeľová zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V kategórii farebná fotografia prvé miesto získal Roland Vdovják z Liptovskej Kokavy, druhé Anežka Majdišová zo Žiliny, tretie Kamila Košecká a čestné uznanie Anna Lišuchová a Ema Pavlíková, všetky tri z Liptovského Hrádku.
   V druhej vekovej skupine autorov od 16 do 21 rokov v kategórii čiernobiela fotografia udelila porota prvé miesto Martine Švecovej z Dolného Kalníka, druhé Margaréte Majákovej z Oščadnice, tretie Monike Brázdikovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a čestné uznanie si odniesli Matej Čulák zo Spojenej školy v Žiline‑Bytčici a Lucia Zbýňovcová a Matej Križan, obaja zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
   V kategórii farebná fotografia získala prvé miesto Kristína Opálková, druhé Barbara Čierna – obe z Námestova, tretie miesto Erika Kuchárová zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a z tejto školy získala aj čestné uznanie Kristína Barčiaková. Ďalšie čestné uznanie si odniesol Michal Vartiak zo Žiliny, Dominika Zbončáková z Turzovky a Karolína Olíková z Martina.
   V tretej skupine fotografov nad 21 rokov v kategórii čiernobiela fotografia získal prvé miesto Martin Sprušanský z Partizánskej Ľupče, druhé miesto Michal Koliba z Martina, tretie Jozef Urban zo Sučian a čestné uznanie Peter Kováčik z Námestova, Juraj Gavura z Martina a Žilinčania Miroslav Broz a Jozef Chromiak. V kategórii farebná fotografia porota udelila prvé miesto Zuzane Kubíčkovej z Martina, druhé Lenke Vyhničkovej z Čadce, tretie Milanovi Velikému zo Žiliny a čestné uznanie si odniesli Zdeno Hliva z Vlachov, Miroslav Trepáč z Liptovského Hrádku, Štefan Kňazovický z Ružomberka a Martin Sprušanský z Partizánskej Ľupče.
   Z kategórie multimediálna prezentácia nepostúpila do celoslovenského kola ani jedna prezentácia.
   Súčasťou vernisáže bol aj rozborový seminár pre fotografov, ktorý viedla Petra Cepková. Vystavené fotografie rozanalyzovala z umeleckého i technického aspektu, poukázala, čo je na fotke zaujímavé, prípadne ako by sa to mohlo urobiť lepšie. Odborný rozborový seminár plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre súťažiacich.
   „Vo všetkých kategóriách sme ocenili hlavne fotografie, ktoré mali vlastný rukopis a fotografický prístup autorov bol výrazne odlišný, či už po formálnej alebo obsahovej stránke,“ povedala na vyhodnotení za porotu Petra Cepková a dodala: „Chceli by sme všetkým vystavujúcim, kreatívnym a talentovaných fotografom odkázať, aby pri fotografovaní premýšľali koncepčne, používali menej formálnych úprav a do svojich fotografií vkladali myšlienky a obsahy. Pretože iba vtedy má tvorba zmysel a význam ako pre autora, tak aj pre nás divákov. Zmyslom v živote človeka – umelca je túžba tvoriť, túžba vidieť a objavovať. A práve fotoamatéri sa s takouto čistou a neutíchajúcou túžbou vrhajú do spracovaní rôznych tém, ktoré sú im blízke a ktorými chcú odkrývať svet, ktorý je neustále plný krás.“
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a zrealizovalo sa aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Anna Lovritšová
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: Viktor Pulkert

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 7 – 8/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ