Hájovňa a ľudia v nej

0
2386
Hájovňa v Žiline
Azda každý Žilinčan pozná tento dom. Viac na www.facebook/hajovna27 alebo hajovna27@gmail.com.

Mesto Žilina má mnoho nadšencov pre dobrovoľnícku činnosť, ako aj občianskych združení, o ktorých ľudia ani netušia. Jedným z nich je aj OZ Prenos – ľudia, ktorí chcú a majú chuť vytvárať priestor na stretávanie sa, organizovanie rôznych podujatí a čo je najdôležitejšie, robia to vo voľnom čase a pomáhajú si tak navzájom.

   Nápad založiť kultúrne centrum bol dlh­ší čas myšlienkou ľudí, ktorí sa neboja novej výzvy. Partia ľudí z OZ Prenos sa už pár rokov snaží poskytnúť kultúru blízku ľuďom cez filmové premietania, koncerty, cestovateľské besedy, výstavy, workshopy, susedské slávnosti (Bôrická paráda). Zámerom občianskeho združenia je zbližovať ľudí na základe spoločných záujmov a upozorňovať na spoločenské a ekologické problémy súčasnosti. Väčšinu svojich aktivít organizovali členovia v rôznych prepožičaných priestoroch alebo pria­mo vonku. Začiat­kom roku 2017 začali intenzívne roz­mýšľať nad priestorom, ktorý by zastrešil ich aktivity. Zaujal ich dlho neobývaný dom v blízkosti Žilinskej univerzity, na okraji lesoparku. Oslovili preto jeho majiteľa a predstavili mu svoju myšlienku vybudovania nového kultúrneho bodu v Žiline. Od svojho posledného použitia, pred vyše pätnástimi rokmi, budova postupne chátrala. Rozkladu domu „pomáhali“ aj bezdomovci či vandali. Členovia neziskového občian­skeho združenia sa dohodli s majiteľom na symbolickom prenájme s tým, že svojpomocne dom opravia a budú ho udržiavať.
   Začiatkom apríla prvá skupina nadšencov začala. Ako prvé odpratali neskutočné haldy odpadu. Čistením celého priestoru sa začal ukazovať reálny stav domu. Na jednej strane boli potešení zachovalou strechou, podlahou, relatívne dobrými základmi a elektrickými obvodmi. Na druhej strane nepotešili stropné trámy poškodené vplyvom vlhkosti, vchodová strieška či komíny, ktoré majú zvetrané miesta. No na to, že bol dom opustený vyše pätnásť rokov, je relatíne v dobrom stave. Všetky práce na projekte Hájovňa vykonávajú vo svojom voľnom čase nadšenci, dobrovoľníci, ľudia najrôznejšieho zamerania. Popri novovznikajúcom kultúrnom bode tak vzniká aj nová komunita.
   Za projektom Hájovňa stojí OZ Prenos, ktoré sa pokúša dávať priestor aj verejnosti. Jeho členovia sú veľmi radi, keď niekto príde s dobrým nápadom alebo riešením, keď im niekto dá odbornú radu alebo pomôže. Členovia OZ Prenos majú svoju prácu alebo študujú. Popri tom pracujú na Hájovni. Je to zvláštne, ale táto práca je pre nich zároveň oddychom. Samozrejme, nenájdete ich len „makať“, často len tak posedávajú, rozprávajú sa alebo si večer založia oheň a bavia sa. Snažia sa však byť tolerantní k spoločnosti a prostrediu. Všímajú si ich aj okoloidúci, sem‑tam sa zastavia, pýtajú sa, na čom pracujú a kto sú. Tí, čo sa zastavili, boli väčšinou milo prekvapení. Sú radi, že ten dom ožíva a prajú im, aby sa im zámer podaril. Chodia k nim aj ľudia, ktorí si pamätajú, že dom bol v užívaní univerzity alebo ešte skôr, kedy tu žila rodina Matejčíkovcov, ktorá dala tento dom postaviť. Vždy sa nájdu aj kritici a týchto nadšencov vnímajú ako potenciálne problematických, no sú to asi len takí, čo sa tu ešte neboli pozrieť. Pevne však veríme, že za nových majiteľov bude hovoriť práca na dome, ako aj ich aktivity. Už teraz využívajú v obmedzenej miere priestor na niektoré kultúrne akcie. V budúcnosti bude možnosť vychutnať si hudobné koncerty, filmové premietania, vernisáže, kurzy maľovania… Plánovaná je cyklodielňa, kde bude možnosť požičať si bicykel alebo si dať opraviť ten svoj. Taktiež by chceli organizovať vedecké prednášky na rôzne témy v spolupráci so Žilin­skou univerzitou. Chceli by spolupracovať aj s inými, či už kultúrne, ekologicky alebo spoločensky orientovanými organizáciami. Taktiež nadviazať spoluprácu priamo s mestom na zlepšovaní a skrášľovaní spoločného priestoru.

   Ľudia, ktorí organizačne zabezpečujú projekt Hájovňa: Lukáš Honišek – študoval sociálnu pedagogiku na ŽU, Klára Kovárová – vyštudovala mediamatiku na ŽU, nadšenkyňa pre film a filmové umenie, Katarína Haasová – učí na ZUŠ L. Árvaya výtvarné umenie, sama sa aktívne venuje tvorbe (maľba, grafika), Michal Chudík – učiteľ a sprievodca; dušou umelec, Juraj Flak – audiovizuálny technik, Peter Balošák – živí sa ako freelancer, na hájovni pôsobí ako technik.


Jana Filipová, poslankyňa MsZ Žilina
Foto: archív JF

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 7 – 8/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ