Viac ako 124‑tisíc eur do rozvoja obcí a miest

0
1023
Žilinská župa podporila obce
Župa podporila 114 projektov pre rozvoj obcí a miest v Žilinskom kraji.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. júl 2017 – Žilinský samosprávny kraj podporil 114 projektových žiadostí v dotačnom programe Regionálny rozvoj v celkovej výške 124 364 eur. Ako informoval predseda ŽSK Juraj Blanár, projekty boli zamerané na zvýšenie kvality života obcí a miest v Žilinskom kraji. „Snažíme sa neustále vytvárať z nášho kraja lepšie miesto pre život. Aj preto sme sa rozhodli pomôcť samosprávam a finančne podporiť projekty, na ktoré im chýba časť financií,“ uviedol J. Blanár. Uchádzať sa o peňažné prostriedky mohli i občianske združenia, neziskové organizácie či záujmové združenia právnických osôb so sídlom v Žilinskom kraji.
   Podľa predsedu ŽSK bola minimálna výška dotácie 500 eur a maximálna 1500 eur s podmienkou spolufinancovania vo výške 20 %. „Prišli nám desiatky výborných nápadov, išlo najmä o úpravy verejných priestranstiev, ako napríklad revitalizácie parkov alebo námestí, mnoho obcí požiadalo i o rekonštrukcie autobusových zastávok a taktiež o financie na vybudovanie a opravy chodníkov. Je to len časť podpory, ktorú môžeme poskytnúť obyvateľom aj mimo našich župných kompetencií,“ doplnil župan s tým, že peniaze schvaľovali predovšetkým komisie v zložení regionálnych poslancov za Kysuce, Oravu, Turiec, Horné Považie a Liptov.
   Kysuckým obciam prispel kraj financiami na 20 projektov. V Lodne, Kysuckom Lieskovci a Krásne nad Kysucou tak napríklad zrekonštruujú autobusové zastávky či vybudujú prístrešok s informačnou tabuľou. Rovnako 20 zámerov podporila župa v Turci. Kvalitnejšie chodníky pribudnú vďaka dotáciám v Diakovej, Brieští či Košťanoch nad Turcom. Liptov má 23 úspešných žiadateľov. Liptovský Hrádok zo získaných finančných prostriedkov nakúpi smetné koše, ktoré osadí v intraviláne mesta. Liptovská Porúbka zase upraví verejný priestor pri dome smútku a vo Vyšnej Boci zrekonštruujú prístrešok pri minerálnom prameni Vyšnobocký medokýš. Žilinský kraj vyčlenil financie aj pre Horné Považie a jeho 22 projektových návrhov. Obec Dolná Tižina využije získanú dotáciu na výstavbu chodníka a spevnenej plochy, v Ďurčinej obnovia a zabezpečia cestné priechody ponad obecný potok a OZ Združenie na záchranu Lietavského hradu bude môcť pokračovať v starostlivosti o lietavský klenot a sprístupní lepšiu vyhliadku hradu vďaka rekonštrukcii historického schodiska. Najviac podporených projektov, až 29, je z Oravy. Medzi nimi je napríklad i vybudovanie parkoviska pri miestnom kostole v Ťapešove, vznik nového parku v Sedliackej Dubovej či oddychovej zóny na sídlisku Hrady v meste Trstená.
   Ide už o tretiu výzvu ŽSK. Prvé dve vyhlásil Žilinský kraj začiatkom roka 2017 a prostredníctvom predložených projektov v nich podporil 379 žiadostí zameraných na rozvoj kultúry a športu v Žilinskej župe za 248‑tisíc eur. Viac informácií k dotačnému systému a podporeným žiadostiam nájdu záujemcovia na www.zilinskazupa.sk v sekcii Granty a dotácie.


Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ