Župa ušetrila ďalšie dva milióny eur

0
1542
Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. júl 2017 – Aj v prvom polroku 2017 zrealizoval Žilinský samosprávny kraj verejné súťaže na zhotoviteľov stavebných prác na cestách, v budovách škôl, kultúrnych inštitúcií, domovov sociálnych služieb, nemocníc či na nákupy potrebných pomôcok a vybavenia. „Od januára do konca júna 2017 sme ukončili 19 súťaží, vďaka čomu sme ušetrili 2 028 218,41 eur,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Ten už viackrát vyhlásil, že Žilinská župa hospodári efektívne a transparentne, čoho dôkazom sú aj každoročné úspory prostredníctvom elektronického obstarávania. „Vďaka takémuto nakupovaniu sa predpokladaná hodnota zákaziek za prvých šesť mesiacov znížila z piatich miliónov na tri milióny eur. Ide o otvorený systém, v rámci ktorého nemôžeme do súťaže nijakým spôsobom zasahovať a ovplyvňovať výber víťaza. Firmy súťažia navzájom tým, kto dá lepšiu ponuku,“ priblížil žilinský župan.
   J. Blanár tiež pripomenul, že v Žilinskom kraji obstarávajú až dvomi nezávislými certifikovanými elektronickými systémami. „Pred šiestimi rokmi sme začali súťažiť elektronicky ako prvý kraj na Slovensku a prvenstvo máme aj v zapojení poslancov, ktorí sú priamo pozývaní do komisií na vyhodnotenie ponúk, aby mali vždy aktuálne informácie,“ uviedol. Od účinnosti novely rokovacieho poriadku v tejto oblasti, ktorú Zastupiteľstvo ŽSK schválilo v decembri 2016, bolo vymenovaných za členov komisií už 26 župných poslancov.
   Riaditeľka odboru verejných obstarávaní ŽSK Ivana Žureková zdôraznila, že za spomínané obdobie predstavovala jednu z najväčších úspor napríklad aj súťaž na zhotoviteľa modernizácie Spojenej školy v Nižnej. „Predpokladaná hodnota zákazky bola 1 069 920 eur a nám sa podarilo elektronickým obstarávaním znížiť cenu až na 649 000 eur,“ konštatovala. Celkovo tak ide o zníženie cien o 38,54 % vo všetkých ukončených tohtoročných obstarávaniach.
   ŽSK každý polrok zverejňuje zoznam top obstarávaní za dané obdobie, ktoré mali pre župu nielen najvyššiu hodnotu, ale tiež najväčšiu úsporu. „Sme otvorený kraj a obyvatelia majú právo nazrieť takpovediac „do kuchyne“. Všetky rekonštrukcie robíme pre zlepšenie života v našej župe a nemáme čo skrývať. Zverejňujeme preto ako firmy, ktoré obstarávania vyhrali, tak ich ceny, aby občania mohli i takýmto spôsobom dohliadať na efektívne využitie verejných financií,“ uzavrel predseda ŽSK.

   Rebríček top 10 obstarávaní Žilinskej župy, 1. polrok 2017


Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

ZANECHAŤ ODPOVEĎ