Župa pomáha mladým

0
1180
Súčasťou koncertov bolo aj reálne zobrazenie aktuálnej problematiky.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. jún 2017 – Žilinská župa pripravila aj tento rok sériu výchovných koncertov pre stredoškolákov. V priebehu minulého týždňa sa 3040 žiakov z 21 škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja stalo súčasťou deviatich zážitkových podujatí zameraných na prevenciu pred obchodovaním s ľuďmi. „Tento tradičný projekt je veľmi významnou súčasťou našej kompetencie ako zriaďovateľa stredných škôl v Žilinskom kraji. Vzdelávame mladých komplexne a poskytujeme im bližší pohľad na problémy sveta, v ktorom vyrastajú a voľne sa pohybujú. Aktuálna situácia prináša mnoho nástrah,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár s tým, že aj z týchto dôvodov župa pripravila program odlišným spôsobom ako po minulé roky. „Stredoškoláci po skončení školy často smerujú do zahraničia, hľadajú si brigády, prácu alebo štúdium. S tým sa však spájajú riziká, na ktoré upozorňuje náš nový program. Okrem koncertov sme pridali vizuálne znázornenie jednotlivých problematík tak, aby bola reálne zachytená ich podstata,“ priblížil žilinský župan.
   Výchovné koncerty sa podľa riaditeľky odboru školstva ŽSK Evy Rovňanovej zamerali na štyri hlavné riziká pre mladých v zahraničí, a to nútené žobranie, nútenú prácu, prostitúciu a nútené sobáše. „Tematické scény zahrali naši žilinskí gymnazisti z Veľkej okružnej. Sprevádzané boli výkladom zástupcu občianskeho združenia Brániť sa oplatí a riaditeľa kancelárie prevencie kriminality ministerstva vnútra. Pre žiakov bola táto forma zaujímavá a vďaka živým ukážkam ju dokázali lepšie prijať,“ dodala E.  Rovňanová. Podľa jej slov po každej scéne nasledoval i hudobný vstup občianskeho združenia Škola života a pre študentov bol na záver pripravený test prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Aj vďaka novému prístupu koncertov sa účastníci nenudili a boli naplno vtiahnutí do problematiky. Výsledky testu ukázali, že scénky a diskusiu vnímali a porozumeli im, a to je dôležitým výstupom nášho projektu,“ zdôraznila riaditeľka odboru školstva ŽSK.
   Podľa J. Blanára Žilinský kraj podáva pomocnú ruku nielen preventívne. „Ak už sa stane niečo nepredvídateľné alebo sa naši obyvatelia dostanú do ťažkých životných situácií, poskytujeme pre všetkých takzvané župné štvrtky, kedy je u nás k dispozícii bezplatné sociálne, právne a zdravotnícke poradenstvo. Otvorené dvere sú aj v našich poradenských centrách v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne, Námestove, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku či Žiline,“ uzavrel žilinský župan.


Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ