Žilina je zelené mesto

0
1032
V Žiline sa priebežne vysádzajú nové dreviny.

Tlačová správa mesta

Zeleň ako zásobáreň kyslíka je potrebná v každom meste, aby aspoň čiastočne zlepšila znečistené ovzdušie, ktoré je problémom každej väčšej zastavanej plochy. V Žiline sa vegetácii darí dobre, o čom svedčí aj nedávna výsadba nových stromov v jednotlivých častiach mesta.

   Najnovší prírastok predstavuje 25 kusov okrasných čerešní, ktoré sa vysadili na Ulici 1. mája. V minulom roku sa výsadba uskutočnila aj na uliciach Veľká okružná, kde bolo vysadených 66 kusov javora mliečneho a na Komenského, kde sa vysadilo 23 kusov hrabu obyčajného. Od roku 2013 v našom meste 1482 kusov nových stromov a kríkov.
   Výsadba nových rastlín pre rok 2017 ešte nie je ukončená a v najbližších mesiacoch pribudnú ďalšie kusy zelene. Aktuálne prebieha v meste kosenie trávnikov, pokračovať sa bude výsadbou a revitalizáciou vegetácie v Parku Ľudovíta Štúra. Mesto Žilina sa aj týmto spôsobom snaží o zlepšenie a zatraktívnenie prostredia, v ktorom žijú jeho občania.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ