Všetci sme deti jednej planéty

0
1405
Literárne popoludnie otvorila predsedníčka OO JDS Ing. Beráková (vpravo).

   Vážené seniorky, vážení seniori,
   dovoľte mi, aby som vás všetkých pozdravila v mene Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina.
Pri písaní týchto riadkov dnešný deň (na MDD) mi napadla taká asociácia, že vlastne my všetci sme deťmi tejto planéty, a preto si robme navzájom radosť. Hocijakou maličkosťou. Tešme sa zo seba, z detí, z vnúčat, zo svojich blízkych.
   Chcem vám trochu priblížiť činnosť Okresnej organizácie JDS Žilina. Naša organizácia združuje 23 základných organizácií v rámci okresu Žilina a má 2895 členov.
   Začiatkom mesiaca, 2. mája, sme organizovali v priestoroch mestského úradu prehliadku v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Traja účastníci postúpili do krajského kola s názvom Rúfusov Mikuláš. V novoreštaurovanej synagóge v Liptovskom Mikuláši za náš okres vystúpili pani Žofia Moresová a pani Mgr. Eva Gundová, tretí vybratý bol s vlastnou tvorbou pán Štefan Mahrevka z Dolnej Tižiny. Všetci svojím vystúpením obohatili program krajskej akcie.

Aktuálne akcie
   Vo štvrtok 15. júna to boli už 9. okresné športové hry, ktoré sa konajú v Základnej škole na Martinskej ul. na Vlčincoch v Žiline pod patronátom a s finančnou podporou VÚC Žilina. Pani riaditeľka Mgr.  Veselská nám už dlhé roky vytvára priestor, aby sme sa pri športovaní dobre cítili. Samozrejme, že osobitne súťažia muži a ženy vo vekových kategóriách do 65 rokov, do 70 rokov a nad 70 rokov.
   Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: behy na 50 a 100 m ženy a 60 a 200 m muži, hody športovým granátom na cieľ a do diaľky, hody guľou 3 kg a 4 kg, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, šach a novodobá hra s guľami petang.
   V lete 4. júla v Nižnej pri Námestove a 19. augusta vo Východnej Krajská organizácia JDS Žilina usporiada stretnutie speváckych a tanečných súborov seniorov. Aj tu sa zúčastnia zástupcovia nášho okresu, skupina Žilinské Babenky, spevácky súbor Lúčanka z Lietavskej Lúčky a z Dolnej Tižiny Ženská spevácka skupina JDS.
   Mesiac október – Mesiac úcty k starším je pravidelne naplnený rôznymi tematicky zameranými akciami vo všetkých základných organizáciách.
   V závere roka 14. decembra nás čaká veľké adventné stretnutie naplnené folklórom a prichádzajúcou atmosférou Vianoc, ktoré pripravia jednotlivé základné organizácie našej okresnej organizácie.
   Všetkým vám, seniorom, prajem pekné, príjemné leto, oddýchnite si a naberte nové sily do ďalších období a opätovne sa teším na stretnutie s vami.


Ing. Eva Beráková,
predsedníčka OO JDS Žilina
Foto: archív OO JDS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ