Veselo i úctivo

0
1068
Kráľ Miroslav v kruhu spevákov.

ZO JDS Žilina

   Naša ZO JDS Žilina už po piatykrát pripravila 27. 5. 2017 pre členov JDS majálesovú zábavu. Je príjemné, keď sa môžeme stretnúť pri takýchto milých príležitostiach. Zároveň máme možnosť spoznať nových ľudí, čo je veľmi zaujímavé aj užitočné. Tento rok prijali naše pozvanie členovia zo ZO JDS Lietavská Lúčka, Rosina, Gbeľany, ako aj členovia zo Svederníka a Rajca.
   Aký by to bol majáles bez kráľa majálesu! Kráľ Miroslav už po druhýkrát vzal na seba túto „zodpovednú“ úlohu. Zábavu otvorili spolu s kráľom Miroslavom predsedníčka ZO JDS Alžbeta Vítová a predsedníčka OO JDS Ing. Eva Beráková.
   V kultúrnom programe sa s tanečnými choreografiami predstavili Žilinské Babenky, ktoré opäť ne­sklamali. Spevácka skupina Tri doliny nás rozveselila ľudovými pesničkami. Bola pripravená aj bohatá tombola, výhercovia sa potešili, všetkým darcom cien ďakujeme. Pri speve, tanci a hudbe sme sa nechali unášať príjemnou atmosférou sobotňajšieho odpoludnia a večera.
   Už tradične organizujeme v tomto období členskú schôdzu pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov. Tá tohoročná sa konala 1. júna 2017 v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Členov prišiel pozdraviť pán viceprimátor Mgr. Anton Trnovec, ktorý prítomným ženám – mamám k sviatku po­blahoželal a poďakoval za ich starostlivosť. Práve v deň konania 1. 6. 2017 si pripomínala ZO JDS Žilina svoje 26‑ročné pôsobenie v našom meste, čo zdôraznil aj pán viceprimátor.
   Predsedníčka ZO Alžbeta Vítová vo svojom slávnostnom príhovore spomenula, že matky štartujú naše životy, otvárajú nám klenotnicu citov. Mama i otec – obaja ukazujú deťom základné vzory ľudského správania. Naša úcta patrí obidvom rodičom.
   Ing. Eva Beráková, predsedníčka OO JDS Žilina a členka Republikovej rady JDS, informovala o činnosti okresnej organizácie a pozvala členov na pripravované 9. okresné športové hry OO JDS Žilina.
   Prednášku o tréningu pamäti nám predniesla PhDr. Alena Fialová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiliny. Podnetná prednáška členov zaujala.
   Pekný kultúrny program si pripravili Spievanky, dievčenská spevácka skupina z CVČ Žilina pod vedením pani Janky Veselej. Veď ľudová pieseň nikdy nesklame. Vzhľadom na to, že bol práve 1. jún, Deň detí, nezabudli sme našich účinkujúcich obdarovať sladkým darčekom. Slávnostnú atmosféru dotvorila pani Mgr. Eva Gundová svojím prednesom básne od Milana Rúfusa List jednej žene.
   Členovia odchádzali domov spokojní s pekným zážitkom. Ďakujeme našim hosťom, že si našli pre nás čas.

Pozvánka a informácie
1. Dňa 4. 7. 2017 máme pripravený jednodňový kultúrno‑poznávací zájazd do Starej Ľubovne. Nezabudnite si prísť zaplatiť svoje rezervované miesta.
2. Kancelárie pre členov budú v júli zatvorené. V auguste bude každú stredu k dispozícii kontaktné miesto v DC na Vlčincoch, Nám. J. Borodáča 1 v Žiline na 1. poschodí v čase 14.00 – 16.00 hod. Od 22. 8. bude otvorená kancelária v DC na Kmeťovej ul. v Žiline a od 24. 8. kancelária v ZŠ Jarná. Od septembra bude fungovať aj kontaktné miesto v ZŠ Karpatská, Žilina.

Myšlienka na záver
Kto stále zostáva v myšlienkach o kráse, ušľachtilosti a dobrote, ten zostáva stále mladý, aj keď oslávil svoje narodeniny už veľakrát.

Zostávam s pozdravom a s úctou
Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina
Foto: archív ZO JDS Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ