Škôlkari súťažili v Makovického dome

0
1225
Porota a súťažiaci škôlkari.

Tlačová správa Krajského kultúrneho strediska v Žiline

   Priestory Krajského kultúrneho strediska v Žiline 7. a 8. júna zaplnilo 41 detí predškolského veku z regiónu Horné Považie, ktoré v priebehu dvoch dní absolvovali súťaž v recitácii a v speve pod názvom Eniki, beniki, kliki, bé… Dokonale pripravené, vyobliekané a s úprimným úsmevom na tvári svojimi výkonmi potešili učiteľov, rodičov, ale aj odbornú porotu.
   V kategórii recitácia boli členmi poroty: Dáša Švaňová – ZŠ Budatín, Ľubica Brennerová – ZŠ Varín a Jozef Abafi – vedúci Divadelného klubu Makovice pri KrKS v Žiline. Prvé miesto udelili Olívii Štachurovej zo ZŠ s MŠ Dlhé Pole, druhé miesto získala Klára Pokorná z MŠ Nám. J. Borodáča 6 Žilina a tretie miesto patrilo Adamovi Csókásovi z MŠ Trnavská, Žiline. Cenu riaditeľky KrKS získal jeden z najmladších účastníkov súťaže Juraj Šeliga z MŠ Teplička n. Váhom.
   Spevácke čísla hodnotili: Daniela Srnanková – vedúca DFS Stavbárik zo Žiliny, Janka Veselá – vedúca DFS Cipovička zo Žiliny a Mária Hrebeňárová – pedagóg spevu na ZUŠ L. Árvaya v Žiline a vedúca speváckej zložky FS Rozsutec. Chiara Mária Chudinová z MŠ Čajakova v Žiline si vyspievala prvé miesto, na druhej priečke sa umiestnila Alexandra Štrbániková zo ZŠ s MŠ v Dlhom Poli a na treťom mieste zvíťazila Anna Mária Martinková z MŠ Teplička n. Váhom. Členovia poroty udelili aj dve motivačné ceny za krásne spevácke výkony Olívii Štachurovej zo ZŠ s MŠ v Dlhom Poli a Viktórii Mihalcovej z MŠ Mudrochova v Rajci.
   Umiestniť sa nemohli všetci, ale každé dieťa odchádzalo s malou odmenou a s farebným balónom, ktorý našim milým súťažiacim vyčaroval úsmev a spokojnosť.
   Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prostredníctvom tohto podujatia umožňujeme najmenším deťom ukázať a rozvíjať svoj talent, ktorý následne môžu pomocou rodičov a pedagógov formovať a kreovať, a preto sa už teraz tešíme na budúci ročník súťaže Eniki, beniki, kliki, bé… 2018.


Mgr. Viktória Svetkovská,
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ