Parkovanie vozidiel nad 3,5 tony na mestských sídliskách budú pokutovať hliadky mestskej polície

0
1006
Kontrola zákazu vjazdu nákladných vozidiel na sídliskách.

Tlačová správa mesta

Zásobovanie podnikov na sídliskách či v centrách miest je dlhodobo veľký problém. Často dochádza k porušeniu časov určených na zásobovanie i porušeniu dopravných predpisov, ktoré upravujú vjazd vozidiel nad 3,5 tony do jednotlivých zón.

   Podobná situácia sa už niekoľko rokov vyskytuje aj v našom meste. Mestská polícia Žilina sa preto v rámci svojich úloh rozhodla zamerať na dlhodobú kontrolu státia nákladných vozidiel na mestských sídliskách. Nerešpektovanie stanovených pravidiel má za následok nespokojnosť občanov, ktorým zásobovacie autá mimo vymedzených časov zhoršujú život. Nadmerná hlučnosť, znečisťovanie ovzdušia výfukovými plynmi, ničenie zelene alebo vyššia hmotnosť vozidla porušujúca stav vozovky, to je len pár dôsledkov z množstva ďalších spôsobených zásobovacími vozidlami na sídliskách.
   Vjazd takýchto vozidiel do určených zón, t. j. sídlisk, upravujú zákazové dopravné značky so symbolom zákazu státia vozidlami nad 3,5 tony. Značky sú umiestnené na viditeľných miestach všetkých ciest ústiacich do určenej zóny, resp. sídlisk. Vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenia a porušujú dopravné predpisy, môže hliadka mestskej polície udeliť pokutu až do výšky 50 eur.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zóna zákazu státia vozidlám nad 3,5 tony.
Kontrola prebieha aj počas večerných hodín.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ