Mestskí poslanci odhlasovali na mimoriadnom zastupiteľstve ďalšie zmeny v rozpočte mesta

0
924
Mesto Žilina
Mesto Žilina

Tlačová správa mesta

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo v pondelok 5. júna 2017, prinieslo ďalšie zmeny v rozpočte mesta. Mestskí poslanci schválili tretie rozpočtové opatrenie, ktorým sa rozpočet mesta navýši na sumu 70 887 802 €.

   Ide o vyrovnaný rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti. Navrhované zmeny upravujúce rozpočet vychádzajú z analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Medzi tieto potreby spadá napríklad oprava chodníkov v jednotlivých mestských častiach, rozšírenie kamerového systému, ošetrenie vegetácie v meste, obnova povrchov na detských ihriskách a športoviskách či dobudovanie parkovacích miest.
   Vedenie mesta sa bude naďalej uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie, ktoré použije na financovanie rôznych projektov z oblastí školstva, kultúry, dopravy či sociálnych vecí. Finančné opatrenia prijaté v rámci mestského rozpočtu budú viesť k skvalitneniu a zlepšeniu života občanov v meste.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ