Mesto sa zbavuje autovrakov

0
1242
Autovrak Volkswagen Passat

Tlačová správa mesta

V meste Žilina sa na verejných parkoviskách nachádzajú autovraky, ktoré blokujú miesta pre aktívne využívané autá, ktorých majitelia majú mnohokrát problém zaparkovať v blízkosti ich obydlia. Prosíme obyvateľov mesta, aby nepojazdné dlho odparkované autá nahlasovali. Na výber majú tri spôsoby, a to telefonicky: 041/562 11 66, e-mailom operacne@mpza.sk alebo osobne na príslušnom okrsku Mestskej polície Žilina.

   Pri nahlasovaní je potrebné uviesť adresu, na ktorej sa autovrak nachádza, typ, farbu a poznávaciu značku vozidla, ak ju má. Nahlásené auto musí byť bez platnej technickej a emisnej kontroly. V prípade, ak má vozidlo štátne poznávacie značky, úrady upovedomia majiteľa, aby si ho odtiahol. V opačnom prípade, keď autovrak je bez poznávacích značiek, bude automaticky odtiahnutý.
   Správca komunikácie autovraky odťahuje na parkovisko určené Okresným úradom Žilina, kde sú odstavené minimálne 1 rok (areál Dopravného podniku mesta Žiliny). Ak si ich majiteľ neprevezme, berie si ich na výcvik stredná hasičská škola a následne idú na zošrotovanie. V minulosti bol tento problém oveľa rozsiahlejší, zlepšenie nastalo po tom, keď okresný úrad začal dávať pokuty za nedodržiavanie pravidelných technických a emisných kontrol majiteľom vozidiel.
   „Na základe podnetov od občanov bol naposledy odtiahnutý autovrak červenej farby Volkswagen Passat z Tulskej ulice na Vlčinciach. Máme v pláne odtiahnuť aj ďalšie autovraky. Prosíme však občanov o strpenie, pretože samotnému odtiahnutiu predchádza zdĺhavý a komplikovaný proces. V prvom rade je podľa zákona povinný takéto vozidlo odstrániť jeho majiteľ. Ak to neurobí, prichádza na rad nútené odstránenie, pri ktorom hradí náklady majiteľ. Mesto Žilina musí poslať najprv výzvu majiteľovi vozidla, aby vrak odstránil. Ak to do 30 dní od doručenia zásielky neurobí, môže auto mesto odtiahnuť na určené parkovisko. Problém je však najmä to, že autovraky sú podľa zákona odpad, a preto je potrebné dodržiavať aj túto prísnu legislatívu,“ dodal zástupca primátora Patrik Groma.
   Doposiaľ v roku 2017 bolo zistených 46 autovrakov, z toho po výzve bolo 11 odstránených majiteľom, odtiahnutých mestom bolo 7 vrakov a v riešení ich ostáva 28, ktorým bola zaslaná výzva na odstránenie. Ak aj po zákonnej lehote zostanú vozidlá na mieste, mesto pristúpi k ich okamžitému odtiahnutiu.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ