Stretnutia s otvoreným srdcom a v dobrej nálade

0
1408
V mestských častiach volebného obvodu č. 7 sa stretli občania pri príležitosti Dňa matiek i Dňa otcov.

Matkám i otcom vzdalo hold mesto i deti

Strážov, Žilinská Lehota, Budatín, Zástranie – a ďalšie mestské časti sa stali dejiskom obzvlášť vydarených stretnutí občanov a nimi volených poslancov pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa otcov. V Strážove oslávilo sviatok 50 občanov z denného centra dôchodcov, 10 účinkujúcich a kŕdeľ detí z miestnej materskej školy, ako aj umelecké trio senioriek, gitaristky, speváčky, no, bolo veselo. Hralo sa, pilo sa, spievalo sa a ľudia, malí aj veľkí, sa dobre bavili aj za prítomnosti poslanca za túto mestskú časť (MČ) Branislava Delinčáka, ktorý si s ľuďmi pripil šampanským, priateľsky sa spolu pozhovárali, pokoštovali kurča, víno, zákusok, dali spolu po kávičke, no, deň sa vydaril.

   V Žilinskej Lehote prišlo do kultúrneho domu na oslavu 68 ľudí, čo je na tento obvod viac ako pekné číslo. Záštitu mal miestny spolok SČK, svojím dielom prispeli aj poslanci za túto MČ Branislav Delinčák a František Kosa. Tí pomohli cez mesto finančnou podporou a tak aj tu, okrem vyše hodinového kultúrneho programu, v ktorom vystúpilo 15 detí a 6 matiek vrátane babičiek, si mohli ľudia zajesť, vypiť, pozhovárať sa. Extra pozornosť si vyslúžili celkom zaslúžene mamičky so štyrmi a viac deťmi, ktorých je tu 12. Tie dostali po krásnom črepníkovom kvete.
   MŠ v miestnej časti Zástranie v spolupráci s poslankyňou Milkou Talafovou pripravila oslavy v Kultúrnom dome Zástranie. Za mamičkami a oteckami spolu s ňou prišli aj poslanci Ján Pažický a Ján Púček a obaja viceprimátori Patrik Groma a Anton Trnovec. Poďakovali matkám, starým mamám aj prastarým mamám za ich obetavosť pri výchove detí a usporiadaný rodinný život. Ku gratulantom sa pripojili aj deti zo Zástrania a súkromnej základnej školy Budatín.
   Príjemné stretnutie pod záštitou primátora Igora Chomu a viceprimátora Antona Trnovca sa uskutočnilo aj v Bytčici. Ukázalo sa, že ľudia milujú pokoj a pohodu, vážia si jeden druhého, obetavo sa starajú o rodiny i o spoločnosť a sú vďační. Všade ocenili prácu poslancov a funkcionárov mesta Gromu, Delinčáka, Talafovú, Trnovca, Púčka, Pažického, no najmä mesto Žilina a jeho primátora Igora Chomu, ktorý podporil ľudí nielen verbálne, ale aj finančne. Ľudí politické šarvátky nezaujímajú, nepomáhajú im, naopak, otravujú im život a berú vieru.


Michal Vlček, michal.vlcek@gmail.com
Foto: p. Frličková

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 6/2017.

Spoločné stretnutie otcov a matiek.
Dámy sa dobre cítili v spoločnosti poslanca Branislava Delinčák.
Aj páni sa dobre cítili v spoločnosti poslanca Branislava Delinčáka.
Vystúpenie detí prinieslo spomienky aj potešenie.
Ťahá dedko repu…

ZANECHAŤ ODPOVEĎ