Cestovanie so psíkom do zahraničia

0
1317
Pre cestovanie so psom do zahraničia platia prísne pravidlá.

   Psík pri vycestovaní do zahraničia musí mať vystavený tzv. pas spoločenského zvieraťa. Pas vydáva súkromný veterinárny lekár poverený štátnou veterinárnou správou. Iba tento veterinárny lekár smie do pasu zapisovať údaje o vakcinácii besnoty, zdravotných skúškach (stanovenie hladiny protilátok po vakcinácii besnoty), o klinickom vyšetrení pred cestou a zároveň musí údaje registrovať v centrálnej databáze na www.crsz.sk. Pre vydanie pasu je potrebná nezmeniteľná identifikácia zvieraťa, preto sa musí pes čipovať (tetovanie je uznávané len v prípade, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011, ale niektoré krajiny neuznávajú tetovanie vôbec) a registrovať do centrálnej databázy a následne až potom sa môže vydať pas.
   Ak máme vystavený pas, prichádza otázka, kam ideme cestovať. V rámci EÚ, mimo EÚ a naspäť do EÚ.

  V  rámci EÚ potrebujeme mať:

 • platný pas spoločenského zvieraťa,
 • funkčný mikročip (ide o zariadenie, ktoré sa môže aj znefunkčniť pôsobením elektromagnetického poľa, preto by ho veterinár pred cestou mal skontrolovať),
 • platnú vakcináciu proti besnote,
 • klinické vyšetrenie zdravotného stavu pred vycestovaním.
  Do krajín EÚ, ako sú Veľká Británia, Írsko, Malta, Fínsko, potrebujeme mať:

 • platný pas spoločenského zvieraťa,
 • funkčný mikročip,
 • klinické vyšetrenie zdravotného stavu pred vycestovaním,
 • platnú vakcináciu proti besnote,
 • stanovenie hladiny protilátok proti besnote v krvi (pre vstup do týchto krajín musí mať pes najmenej 0,5 UI/ml protilátok) a vystavenie medzinárodného certifikátu (platnosť certifikátu je daná pravidelným očkovaním proti besnote, v prípade vynechania termínu očkovania stráca platnosť a musí sa znova krvný test protilátok vykonať a vydať nový certifikát),
 • odčervenie proti echinokokom minimálne 24 a maximálne 120 hodín pred vstupom na dané územie.

   Pri vstupe na Maltu sa platí poplatok 50 eur za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenia pre zviera.

  Mimo EÚ potrebujeme mať:

 • platný pas spoločenského zvieraťa,
 • funkčný mikročip,
 • platnú vakcináciu proti besnote,
 • klinické vyšetrenie zdravotného stavu pred vycestovaním.

   Ďalšie podmienky pre vstup do tretej krajiny so spoločenským zvieraťom je potrebné si zistiť na ambasáde krajiny, do ktorej chceme vycestovať (napr. niektoré krajiny vyžadujú stanovenie hladiny protilátok proti besnote v krvi a vystavenie medzinárodného certifikátu).

  Pre návrat do SR z krajín nepatriacich do EÚ potrebujeme mať:

 • platný pas spoločenského zvieraťa,
 • funkčný mikročip,
 • platnú vakcináciu proti besnote,
 • medzinárodný certifikát so stanovenou hladinou protilátok proti besnote minimálne 0,5 UI/ml.

   Tieto pravidlá platia iba pre cestovanie s vlastným psíkom, ktorý nie je určený na predaj a nebude v zahraničí meniť majiteľa. Evidenciu a registráciu svojho psíka je možnosť overiť na www.crsz.sk.
   Pred každou cestou je potrebné overiť si informácie o možnosti vycestovania do danej krajiny so svojím psíkom na príslušnom konzuláte, poprípade na webe. Môže sa stať, že v danej krajine je vyhlásená karanténa a je zakázaný vstup do danej oblasti so psíkom.
   V prípade využívania leteckej dopravy netreba zabudnúť, že každá letecká spoločnosť si určuje pravidlá prepravy, ako je veľkosť prepravky, možnosť cestovania na palube lietadla, niektoré vyžadujú vstupné veterinárne vyšetrenie, poprípade sedáciu počas letu a podobne. Preto vždy treba kontaktovať leteckú spoločnosť v dostatočnom čase pred odletom.
   Pri cestovaní autom sa psík musí prepravovať v prepravke, ktorá je zabezpečená proti pohybu popruhom alebo záchytným systémom (nesmie byť voľne položená). Bez prepravky sa psík prepravuje v popruhoch zaistených bezpečnostným pásom. Neprepravujte psíka na prednom sedadle ani na rukách, je to nebezpečné pre vás aj vášho psíka. Počas cesty si dávajte prestávku cca každé 2 hodiny, treba dodržiavať pitný režim a venčenie.
   Prajem vám príjemné prežitie dovolenky, oddych od starostí a šťastnú cestu!


MVDr. Juraj Paluš, veterinár
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ