Ochtinská aragonitová jaskyňa – Rožňava – Betliar

0
2543
Členovia ZO JDS Žilina majú na výlet pekné spomienky.
Jednota dôchodcov Slovenska

ZO JDS Žilina
   Medzi obľúbené akcie našich členov patria kultúrno‑poznávacie zájazdy po Slovensku. Dva autobusy členov JDS Žilina sa vydali 27. 4. 2017 smerom na Gemer. Prvou cieľovou stanicou bola Ochtinská aragonitová jaskyňa. Bohatá a pestrá aragonitová výzdoba vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov podobných trsom koralov vytvára v jaskyni neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto sa považuje Sieň Mliečnej dráhy. Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej dráhe. Zaujala nás ojedinelosť a svetová jedinečnosť snehovo bielych kríčkov a ihličiek, ako aj jedinečný útvar Srdce Hrádku, ktoré sa naozaj podobá ľudskému srdcu. Biela farba výzdoby kontrastuje s modravým vápencovým pozadím jaskyne. Hoci jaskyňa nie je veľká, jej krása nás očarila. Veď vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe je zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Druhou našou zastávkou bolo staré banícke mesto Rožňava, ktoré sa pýši jedným z najväčších námestí na Slovensku. Pozreli sme si tu historické centrum, banícke námestie so strážnou vežou, Kostol F. Xaverského, Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, Mariánsky stĺp. Počas osobného voľna sme sa osviežili, naobedovali a pokračovali sme do Betliara. Sedem kilometrov od baníckeho mestečka Rožňava sa nachádza malebná dedina Betliar, ktorá sa môže pýšiť honosným kaštieľom z 18. storočia s pôvodným zariadením a zbierkami. Expozícia sa zameriava na históriu rodu Andrássyovcov. Medzi kľúčové exponáty kaštieľa patria vzácne nábytkové kusy, ktoré reprezentujú umelecké slohy od renesancie až po secesiu. V najväčšej miere je zastúpený nábytok z konca 18. a z celého 19. storočia. Významnú časť expozície tvoria historické knihy a rukopisy z obdobia 15. – 20. storočia vo viacerých jazykoch, umiestnené v priestoroch historickej knižnice s 20‑tisíc knihami, ako aj umelecké zbierky malieb, striebra, skla, porcelánu, keramiky, kameninových nádob, hodín, rôznych druhov a typov zbraní a poľovníckych trofejí. Súčasťou expozície sú i dobové kostýmy, ktoré mali oblečené herci v televíznom seriáli Rok 1890. Mali sme však aj tak trochu smolu. V ten deň v celej obci Betliar nebola elektrika. Škoda, že vedenie múzea nevedelo zabezpečiť adekvátny náhradný zdroj osvetlenia. Kaštieľ sme si pozreli v tajomnom prítmí. Tento nedostatok však vyvážili skúsení sprievodcovia, páni Mgr. Michal Macháč a Mgr. Marián Bilačič, ktorí nám fundovane porozprávali o histórii a zaujímavostiach kraja, ktorým sme prechádzali. Ďakujeme im i touto cestou za nové informácie a sprevádzanie po pekných miestach Slovenska.

    Pozvánky na najbližšie akcie

  • 1. júna 2017: Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktorá sa bude konať vo Veľkej zasadačke na Mestskom úrade Žilina od 14.00 hod. Prihlásiť sa treba najneskôr do 25. 5. 2017.
  • 15. júna 2017: Okresné športové hry seniorov JDS Žilina.
  • 4. júla 2017: Zájazd Stará Ľubovňa – Vyš­né Ružbachy. Účastnícky poplatok 18,50 eura (zahŕňa dopravu a sprievodcu).

Kancelárie JDS sú pre vás otvorené
Utorok: DC na Ul. A. Kmeťa, Žilina 14.00 hod. – 15.00 hod.
Streda: ZŠ na Karpatskej ulici, Žilina 14.30 hod. – 15.30 hod.
Štvrtok: ZŠ na Jarnej ulici, Žilina 14.00 hod. – 16.00 hod.

   Viac informácií získate v našich kanceláriách alebo na webovej stránke www.jdszilina.webnode.sk.

Myšlienka na záver
   Matka Tereza: „Život je: šanca – využi ju; krása – obdivuj ju; blaženosť – užívaj ju; sen – uskutočni ho; výzva – prijmi ju; povinnosť – naplň ju; hra – hraj ju; láska – poteš sa ňou; prísľub -splň ho; smútok – prekonaj ho; hymna – spievaj ju; boj – prijmi ho; šťastie – zaslúž si ho; život – bráň ho.“

Zostávam s pozdravom a s úctou
Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina
Foto: archív ZO JDS Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ