Aktivity brodňanských seniorov

0
1903
Aktívni seniori z Brodna.
Jednota dôchodcov Slovenska

ZO JDS Brodno
   ZO JDS Brodno patrí medzi najmladšie organizácie v našej obci. Bola založená za veľkej pomoci pána poslanca Ing. Jána Pažického na ustanovujúcej schôdzi 7. júna 2015. Pri vzniku mala organizácia 44 členov. Naše aktivity boli a sú zamerané na oddych, zábavu, kultúru, ale aj na brigádnickú činnosť.
   Na našej výročnej členskej schôdzi (VČS) sa zúčastnili a prispeli príhovormi 1. viceprimátor Žiliny pán Ing. Patrik Groma, poslanec za náš volebný obvod č. 8 pán Ing. Ján Pažický a delegátka za OO JDS pani PhDr. Anna Perkovičová. Privítali sme medzi nami nových členov, ktorí sa o našej činnosti dozvedeli sledovaním obrazovej prezentácie.
   Naše stretnutia sa uskutočňujú v kultúrnom dome. Stretávame sa tu pri príležitosti Dňa matiek či príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Významnou akciou bola v minulom roku slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorú sme pozvali desať najstarších obyvateľov Brodna. Bola medzi nimi napr. aj 93‑ročná pani Kornélia Horvátová, ale aj najstarší manželia Mária a Štefan Hrošovskí, ktorí spoločne prežili 67 rokov manželstva. Ako sami povedali, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. Zablahoželali sme aj našim členom – jubilantom, ktorí oslávili svoje okrúhle výročie. Program schôdze obohatili vystúpením malí škôlkari a žiaci ZŠ s MŠ Brodno. Stretnutia v kultúrnom dome sú vždy spojené s kultúrnym programom, hudbou, voľnou zábavou a občerstvením.
   Nezabúdame ani na historické udalosti spojené s našou obcou. Každý rok v máji a v auguste sa stretávame v prírode, aby sme si pripomenuli výročie oslobodenia a SNP. V novembri sa pripájame k výzve vojenských veteránov, zúčastňujeme sa pietneho aktu, spomienky na obete všetkých vojnových konfliktov. Spolu s naším pánom farárom ThLic. Jozefom Šoškom a žiakmi našej školy sme položili veniec z kvetov červeného maku pri kríži na najstaršom cintoríne v Brodne.
   V rámci kultúrno‑spoločenského vyžitia seniorov sme sa zúčastnili Adventného stretnutia, navštívili sme koncert populárneho Kysuckého prameňa a plánujeme sa zúčastniť koncertu svetoznámeho súboru Alexandrovcov.
   Organizujeme rôzne zájazdy. V septembri sme sa zúčastnili národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Cestovali sme do Tatranskej Javoriny pozrieť si lovecký zámoček Hohenlohe – národnú kultúrnu pamiatku. Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách sme sa kochali krásou ľadového kráľovstva. Za krásou kvetov sme cestovali do Trenčína a Olomouca. Výbornou akciou bol poznávací zájazd na južnú Moravu, kde sme nadviazali priateľstvá s členmi iných dôchodcovských organizácií.
   Naši seniori sa v rámci udržiavania a upevňovania zdravia zúčastňujú rekondično‑relaxačných pobytov v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, Dudince, Piešťany.
   Jar a jeseň sú v našej organizácii spojené s brigádovaním v lese a pri okopávaní a zbere kapusty. Brigád sa zúčastňujú zdravotne zdatní členovia, aby tak pomáhali pri záchrane našich lesov a zabezpečení slovenských potravín na naše stoly.
   Dvakrát v roku sme zorganizovali potravinovú zbierku na charitu, do ktorej sa zapojilo aj veľa občanov našej obce, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať.
   Na základe spomenutých akcií môžeme konštatovať, že činnosť našej organizácie bola bohatá. Všetci členovia sa tešia na tohtoročné akcie. Deň matiek sme oslávili slávnostnou schôdzou. Pozvali sme na ňu aj matky, ktoré nie sú našimi členkami, ale vychovali 5 a viac detí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Pozemkovému spoločenstvu UKR Brodno za poskytovanie priestorov kultúrneho domu na naše stretnutia.
   Ďakujeme aj Žilinskému samosprávnemu kraju, primátorovi mesta Ing. Igorovi Chomovi, Ing. Jánovi Pažickému, pánovi Jánovi Púčkovi, Ing. Petrovi Vakulovi, Ing. Rastislavovi Virdzekovi, pánovi Michalovi Skopalovi za pomoc, ktorú nám doposiaľ preukázali.
   Na záver ďakujeme všetkým členom ZO JDS Brodno, ktorí sa aktívne zapájajú do príprav a realizácií jednotlivých akcií. Veľké ďakujem patrí nášmu kuchárskemu majstrovi Jozefovi Moravcovi, ktorý nám pripravuje výborný guláš a rôzne zabíjačkové špeciality. Poďakovanie patrí aj mnohým našim členkám, ktoré pripravujú chutné koláčiky a iné dobroty. Všetkým nám chceme popriať hlavne pevné zdravie, aby sme sa spoločných stretnutí a plánovaných podujatí mohli zúčastňovať v čo najväčšom počte.


Výbor ZO JDS Brodno
Foto: archív ZO JDS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ