Máj na revíroch Slovenského rybárskeho zväzu

0
1877
Ryby, rybky, rybičky - rybárčenie je koníček, ktorý vyžaduje trpezlivosť.

   Oproti aprílu je máj charakteristický stabilnejším počasím, lúky aj lesy sa sfarbujú zeleňou a začínajú kvitnúť. Občas však platí a vyzerá, že aj tento rok, Studený máj – v stodole raj. Stav na riekach, potokoch, vodných nádržiach je poznačený vysokými prietokmi, povodňovými stavmi a neraz aj spôsobenými škodami.
   Pre rybárov – kaprárov nastáva čas kratších či dlhších posedení. V čase od 1. do 15. organizujú základné organizácie rybárske preteky. Na tie sa tešia najmä deti, aby si v praxi vyskúšali, čo sa naučili v krúžkoch. Takéto preteky pod názvom Memoriál K. Matyasa organizuje v sobotu 3. 6. na rybníku Divinka aj MsO SRZ Žilina. Dospelí si tiež radi zasúťažia, no hlavne sa opäť stretnú, aby zaspomínali na minulú a naplánovali tohtoročnú rybársku sezónu. Poháre, vecné ceny, guláš a čo‑to do pohárika k nim neodmysliteľne patria. Od 15. mája platia výnimky na skorší lov kapra na revíroch základných organizácií, ktoré o to požiadali, ale aj na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava. Na kaprových vodách je možné loviť od 4.00 do 24.00 hod., a to každý deň v týždni. Loviaci (držiteľ povolenia na rybolov) si môže na jedno povolenie privlastniť najviac 50 ks tzv. hospodársky cenných rýb. Hospodári často pred začatím sezóny nasádzajú do revírov lovné ryby. ­Okrem kaprov je možné privlastňovať si ryby, ktoré nie sú druhovo chránené. Pri love rýb a vstupe do revírov rešpektujeme informácie z miestnych a zväzových rybárskych poriadkov. Na kaprových revíroch sa loví na plávanú, položenú, muškárením a prívlačou. Prívlač je povolená od 16. júna.
   So zvyšujúcou sa teplotou vody a s nárastom množstva prirodzenej potravy sa pstruhy začínajú presúvať do prúdivejších úsekov riek a potokov. Lov na prívlač častejšie strieda spôsob lovu na umelú mušku. Loviť na pstruhových vodách sa môže od 5.00 do 21.00 hod. Lovná miera pstruha dúhového, sivoňa potočného a pstruha potočného je 25 cm.

Na kaprových revíroch sa loví na plávanú, položenú, muškárením a prívlačou. Prívlač je povolená od 16. júna.

   V tomto období často navštevujeme obchody a e‑shopy s rybárskymi potrebami. Dopĺňame si poškodenú a nakupujeme novú výbavu a výstroj.
   Na pstruhových vodách brodíme len nevyhnutne, aby sme nepoškodili miesta, kde sa ešte lipeň a hlavátka prirodzene vytreli. Na kaprových vodách sa ­teplota vody začína dvíhať nad 15 stupňov Celzia. ­Postupne sa neresí jalec, mrena, plotica, červenica a belička. Neresiská chránime a ryby na nich nevyrušujeme. Májové rána sú neraz najkrajšie v roku, keď spev vtákov pripravujúcich sa na hniezdenie je hotovým koncertom.
   Začíname spočítavať príjmy z predaja povolení a členských príspevkov. Podľa nich prehodnocujeme zarybnenie s ohľadom na stav rybej obsádky a chovný potenciál revírov. Pripravujeme krmivo pre ryby, prihnojujeme rybníky alebo začíname uvažovať o ich odbahnení. V tomto období častejšie organizujeme brigády na čistenie pobrežných pozemkov od naplaveného a neraz aj rybármi „uloženého“ odpadu. Nestačí sa len spoliehať, že bujnejúca zeleň všetky naše prehrešky zakryje.
   Chcete vedieť najaktuálnejšie informácie o dianí v SRZ? Sú na webe, kliknite www.srzrada.sk.


J. Hlavatý
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ