Ľudia mestu

0
535
Žilinský Kuriér - posol dobrých správ

Žilinský Kuriér 5/2017

   Ľudia bývajú často kritickí k mestu, kde žijú. Všímajú si nepokosenú trávu, odpadky vedľa ciest, rozbité chodníky atď. Ako poslanec sa pravidelne stretávam s množstvom podnetov, ktoré smerujú k zlepšeniu služieb poskytovaných mestom. Tieto podnety sú vzácne a správne. Kto veľa pýta, spravidla aj veľa ­dostane. Lenže…
   Kde‑tu preblysne vlna úprimného a spontánneho záuj­mu o svoje okolie, ktorý zastrešujú rôzni dobrovoľníci, občianske združenia a nadácie. Túto spontánnosť práve zažíva Žilina. Ako huby po daždi sa vynárajú občianske združenia a rôzni dobrovoľníci, ktorí čistia brehy riek, sídliská, parky… Ľudia, ktorí si uvedomujú, že naše mesto je naše a bude také pekné, aké si ho urobíme. Nenadávajú na mesto, na suseda, na počasie, ale idú a upracú. Ukážu všetkým, ako má vyzerať poriadok a nútia tak všetkých, aby sa k životnému prostrediu chovali slušne.
   Tieto aktivity sú nákazlivé, sám som to zažil, a môže sa stať, daj Boh, že Žilina bude mestom, kde nikomu nenapadne vyhodiť odpad na zem, že bude samozrejmosťou ísť niekoľkokrát do roka von a upratať mesto. Veď sa to už deje aj teraz. Začalo sa to čistením vodného diela, ktoré je exkluzívnou rekreačnou zónou nielen Žilinčanov – celkovo sa vyčistilo trikrát, a pokračovalo sa čistením lesoparku pri príležitosti Dňa Zeme. Už predtým ma oslovili mladí ľudia z Bánovej, že aj oni by chceli pomôcť, či by sme nemohli ísť a vyčistiť spolu kus Rajčianky. Isteže, mohli 🙂 . A aj sme vyčistili, aj guláš navarili, aj porozprávali sa, aj si vymenili nápady a entuziazmus. Po čistení vodného diela a rieky Rajčianky je na rade potok Všivák v Bôrickom parku. Volali mi ľudia zo Závodia, že aj oni chcú ísť čistiť, kedy niečo urobíme aj tam. Urobíme, a to čoskoro.

Ľudia si uvedomujú, že naše mesto
je naše a bude také pekné,
aké si ho urobíme.

   Náš viceprimátor Patrik Groma bol v Bielorusku pri príležitosti podpisu zmluvy s novým partnerským mestom Grodno. Akurát si tam pripomínali koniec druhej svetovej vojny. Na oslavy prišlo 50 000 ľudí. Keď sa stretnutie skončilo, lúka ostala čistá, bez odpadkov. Tam nebolo treba dobrovoľníkov, aby upratali. Ľudia si upratali po sebe sami. A to pohŕdavo hovoríme – pche, Bielorusko…
   Poučme sa, priatelia, vedzme, že na Slovensku bude len vtedy dobre, ak sa o to pričiníme sami. Žilina bude taká pekná, akou peknou si ju spravíme my, jej obyvatelia. J. F. Kenedy, americký exprezident, raz povedal: „Nepýtaj sa, čo môže Amerika urobiť pre teba, ale čo ty môžeš urobiť pre Ameriku.“ My už vieme, čo urobíme pre mesto – opravíme nápis na pamätníku SNP na Dubnej skale, rozvešiame vtáčie búdky v parkoch a obnovíme jeden vnútroblok na Vlčincoch. Pridáte sa? 🙂


Mgr. Branislav Delinčák,
poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline

ZANECHAŤ ODPOVEĎ