Apríl na revíroch Slovenského rybárskeho zväzu

0
1020
Čistota pol života...

Mesiac apríl je typický premenlivým počasím. Po teplotách aj nad 20 °C príde náhle ochladenie, dážď a dokonca aj sneh. Nadarmo nedostal do vienka prezývku bláznivý.

   Pre rybárov je však dlhoočakávaným. 16. 4. sa začína každoročne pstruhová sezóna. Na pstruhových vodách sa loví na prívlač a muškárením. Pstruhy sa na začiatku sezóny zdržiavajú v pomalšie prúdiacich a hlbších častiach riek a potokov. Voči nástrahám sú opatrné a zábery bývajú väčšinou málo razantné. Loviť na pstru­hových vodách sa môže od 6.00 hod. do 19.00 hod. Lovná miera pstruha dúhového, sivoňa potočného a pstruha potočného je 25 cm. Pokiaľ užívateľ a obhospodarovatelia nezarybnili dostatočne na jeseň, zarybňujú pstruhové revíry pred začiatkom sezóny. Pred začiatkom sezóny sa zarybňuje spravidla rybami, ktoré dosahujú lovnú mieru. Na pstruhových vodách sa môže loviť maximálne 3 dni v kalendárnom týždni a držiteľ povolenia si môže na jednej vychádzke privlastniť najviac 4 ks lososovitých rýb. Rybári už nedočkavo čakajú na prvé nahodenie do Rajčianky, Varínky či iného pstruhového revíru.
   Na kaprových stojatých vodách (vodné nádrže, štrkoviská…) platí všeobecný zákaz lovu od 15. 3. Na kaprových tečúcich vodách je lov rýb povolený od 5.00 hod. do 21.00 hod. Loviaci si môže privlastniť len tie druhy rýb, na ktoré sa nevzťahuje doba hájenia. Napr. amur, ostriež, jalec hlavatý, plotica, červenica a pod. Pri postupnom otepľovaní sa začínajú neresiť rôzne druhy rýb – hlavátka, lipeň, podustva, na južnom Slovensku aj pleskáč a zubáč. Je potrebné sa vo zvýšenej miere zameriavať na generačné stáda rýb a ich ochranu pred pytliakmi, ktorí využívajú nahromadenie rýb počas neresu a ich zníženú vnímavosť na vonkajšie podnety. Na pstruhových aj kaprových tečúcich vodách rybári využívajú na lov hlavne tie pekné a slnečné dni.
   Koncom marca začíname spočítavať aj škody na rybej obsádke spôsobené ľadovými povodňami, ale najmä náletmi kormoránov, ktoré pri dlhotrvajúcich mrazoch doslova vyplienili nezamŕzajúce úseky našich riek a potokov.
   V tomto mesiaci po úplnom roztopení snehu sa na pobrežných častiach vodných nádrží, riek a potokov objavujú odpadky a neraz celé smetiská, ktoré sú zrkadlom nášho vzťahu k prírode. My rybári začíname organizovať brigády na čistenie okolia vodných tokov od plastov, skla, komunálneho a iného odpadu. Takúto brigádu zorganizovala v sobotu 1. 4. aj MsO SRZ Žilina na prímestskom vodnom diele. 44 brigádnikov vyzbieralo 155 vriec odpadu! Na čistenie brehov pozývame všetkých občanov, ktorým záleží na čistote prírody, spolupracujeme s dotykovými mestami a obcami a hlavne so správcami tokov. Účelom brigád je aj odstránenie suchej trávy a nežiaducich drevín.
   Naši hospodári v tomto období začínajú s ukladaním „hniezd“ vyrobených na podporu neresu zubáča a iných druhov rýb. Sú si vedomí, že prirodzený neres sa nedá nahradiť.
   V prvej polovici apríla sa končia výročné členské schôdze našich základných organizácií, na ktorých nielen hodnotíme rok uplynulý, ale aj nastavujeme plány na rok prebiehajúci. Smelé plány do práce, pobyt v krásnej prírode a očakávania pekných úlovkov sú faktory, ktoré nám dávajú chuť do rybárskeho aj osobného života.
   Ak chcete vedieť najaktuálnejšie informácie o dianí v SRZ, sú na www.srzrada.sk.


J. Hlavatý
Foto: archív SRZ Žilina

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 4/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ