Prihláste sa do súťaže Do práce na bicykli

0
890
Súťaž, ktorá prispieva k zdravšiemu životnému štýlu.

Po úspešnom priebehu posledných troch ročníkov celonárodnej kampane Do práce na bicykli sa jej autori rozhodli pokračovať aj v tomto roku. Projekt, ktorý podporuje zdravý životný štýl, chráni životné prostredie, šetrí financie účastníkov na dopravu a podporuje udržateľnú mobilitu v mestách, sa opäť vráti do ulíc Žiliny.

Novinkou tohto ročníka je tvár kampane – Peter Sagan, ktorý prebral záštitu nad touto akciou a svojimi cyklistickými výkonmi doma i vo svete motivuje mnoho ďalších ľudí k aktívnemu životnému štýlu.

   Súťaž sa uskutoční v období od 1. do 31. mája 2017, kedy budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje o jazdách si budú priebežne evidovať do systému. Po skončení tohto obdobia bude vyhodnotenie údajov zo systému. Účastníci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdávaním cien pre jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrovni. Záujemcovia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, musia vytvoriť 2‑ až 4‑členné tímy z rovnakej firmy/organizácie/inštitúcie sídliacej na území mesta Žilina. Za danú firmu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov. V tomto roku majú možnosť zapojiť sa do súťaže aj tímy študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl. Každý zo zúčastnených študentov však musí v deň začatia súťaže dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

   Registrácia tímov je v období od 1. 3. do 5. 5. 2017, pričom súťaž sa začína už 1. mája 2017. Súťažiť sa bude v 3 kategóriách, a to:

 • celkový počet najazdených kilometrov – tím a jednotlivec, 
 • celkový počet jázd – tím a jednotlivec, 
 • bonus – vyžrebovanie 1 súťažiaceho, ktorý odjazdil aspoň  2/3 ciest do a z práce  na bicykli.

Tohtoročná, v poradí štvrtá celonárodná akcia, bude propagovať výhody, ktoré so sebou prináša cestovanie do práce na bicykli. Zároveň chce poukázať na negatívne dosahy individuálnej automobilovej dopravy na celkovú kvalitu života v našich mestách. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a organizačným a odborným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility, e‑mail: lubos.slebodnik@zilina.sk.

   Registrácia, koordinácia, evidencia a propagácia budú zabezpečené prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže sa dočítate na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu alebo na stránke www.mindop.sk v sekcii – aktuality ministerstva.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ