Juraj Blanár: Mladí musia poznať dejiny Slovenska

0
1056
Stredoškoláci sa budú môcť zapojiť aj do viacerých projektov zameraných na podporu zdravého životného štýlu.

   Aj v roku 2017 vyčlenil Žilinský samosprávny kraj finančné prostriedky pre grantové programy Škola bez tabaku, alkoholu a drog a Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Zo 48 prihlásených žiadostí stredných škôl podporí ŽSK 20 projektov v celkovej výške 6&8209;tisíc eur. Ako vysvetlil žilinský župan Juraj Blanár, cieľom je zamerať sa na mladých ľudí a problémové oblasti, s ktorými prichádzajú do kontaktu. „V našej župnej pôsobnosti máme aj stredné školy, a preto môžeme vytvárať pozitívne projekty a pôsobiť na mladých i v tejto oblasti. Každoročne organizujeme protidrogové koncerty a motivujeme školy, aby sa zapojili do grantového programu na prevenciu proti drogám, alkoholu či cigaretám,“ uviedol J. Blanár. Okrem tejto oblasti sa župa snaží viesť mladých tiež k záujmu o slovenskú históriu. „Musíme dbať o to, aby poznali a pochopili dejiny Slovenska, kde sa narodili a vyrastajú. Oni sú tými, ktorí zachovajú naše dedičstvo, a nesmieme dopustiť, aby považovali dôležité historické udalosti za nepodstatné či dokonca vymyslené,“ zdôraznil žilinský župan.
   Medzi úspešnými žiadateľmi o grant v programe Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie je Spojená škola v Nižnej, ktorá žiakom priblíži dejiny II. svetovej vojny prostredníctvom života a boja Jozefa Gabčíka pri príležitosti 75. výročia jeho úmrtia. Upevniť národné povedomie je tiež cieľom Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová informovala, že súčasťou podporených aktivít budú i exkurzie do významných kysuckých obcí a miest. „Stredoškoláci sa budú môcť zapojiť do tvorivých dielní, kresliť mapy, vytvárať prezentácie a spoznávať tak históriu, kultúru a súčasnosť regiónu interaktívnym spôsobom,“ dodala Eva Rovňanová. Ďalšiu osobnosť národných dejín predstaví Školský internát v Ružomberku. Podľa slov riaditeľky odboru školstva ŽSK navštívia žiaci rodisko Andreja Hlinku a aj prostredníctvom vedomostného kvízu sa naučia čo najviac z jeho života.    V rámci programu Škola bez tabaku, alkoholu a drog uspelo Gymnázium J. Lettricha v Martine s projektom Kroky. Okrem sprievodných aktivít zorganizuje škola besedu s klientom resocializačného zariadenia. „Stretnutia s reálnymi osobami, ktoré si prešli negatívnymi skúsenosťami s drogami, zanechávajú v žiakoch hlbšiu stopu. Ich príbehy sa detí bytostne dotýkajú, keďže mnoho z týchto ľudí sa do problémov dostalo práve v ich veku. Klienti otvorene hovoria o tom, ako im drogy či alkohol zničili detstvo a mladosť, a to môže mladým otvoriť oči,“ doplnila Eva Rovňanová. Alternatívu k nezdravému životnému štýlu zase ponúkne SOŠ podnikania v Žiline. Podujatia sa zamerajú na prezentáciu a ukážky zdravej výživy či rôznorodé športové aktivity.

Históriu regiónov a Slovenska spoznajú študenti prostredníctvom výstav, prednášok, exkurzií a ďalších interaktívnych aktivít.

PODPORENÉ PROJEKTY 2017

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

SOŠ technická, Námestovo Dislike drogám
Obchodná akadémia, Dolný Kubín Svet mojimi očami
Spojená škola, Tvrdošín Škola bez tabaku, alkoholu a drog
Gymnázium J. Lettricha, Martin Kroky
Hotelová akadémia, Žilina Zabezpečenie prevencie drogových závislostí vo výchovno-vzdelávacom procese
SOŠ podnikania, Žilina Buď fit – športuj a ži zdravo
SOŠ obchodu a služieb, Čadca Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti
SOŠ technická, Čadca Falošní priatelia – alkohol a droga
Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca Živá knižnica s bývalými narkomanmi
Spojená škola, Kysucké Nové Mesto Buď in – ži bez drog

 
Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Gymnázium V. Paulinyho – Tótha, Martin Významné osobnosti martinského gymnázia
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou (Ne)známi Kysučania
Spojená škola, Kysucké Nové Mesto Malé dejiny veľkých skutkov
SOŠ technická, Čadca Dve Terézie, ktoré vstúpili do histórie mesta Čadca
Spojená škola, Nižná Jozef Gabčík – slovenský hrdina 2. sv. vojny
Spojená škola, Tvrdošín Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie
Školský internát, Ružomberok Odhaľujeme tajomstvá zo života Andreja Hlinku
SOŠ stavebná, Žilina Po stopách Štúra – objav v sebe historika
Stredná zdravotnícka škola, Žilina Naša Timrava

Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK
Foto: archív ŽSK

ZANECHAŤ ODPOVEĎ