Aktívni seniori nezaháľajú

0
1619
Výročná členská schôdza ZO JDS Žilina sa konala v stredu 8. marca 2017.

Kto sme 

   Vážení seniori, čitatelia Žilinského Kuriéra. Som rada, že vám môžem predstaviť našu organizáciu aj na stránkach týchto novín. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) Žilina vznikla 1. júna 1991 a pôsobí v našom meste už 26. rok. Toto obdobie je dosť dlhý čas na to, aby sme mohli ukázať, čo dobré a užitočné sme urobili a vniesli tak do života senio­rov veľa pozitívneho. Činnosť sme zamerali najmä na zlepšenie a skvalitnenie života ľudí v dôchodkovom veku. ZO JDS usporadúva počas roka veľa akcií, aby sa starší ľudia mohli stretnúť, posedieť si, porozprávať sa, ba aj zatancovať si. Niekedy milé slovo a úsmev majú cenu zlata a pritom nič nestoja.
   Medzi obľúbené podujatia našich členov patria tanečné zábavy, športové hry, rekreačné pobyty, kúpeľné pobyty, návštevy divadelných predstavení a koncertov, výstavy ručných prác, návšteva plavárne. Stretnutia v seniorskom veku potvrdzujú, že človek je tvor spoločenský a nechce žiť sám, ale že patrí do spoločnosti svojich rovesníkov.

Vždy sa je čím pochváliť. Na výročnej schôdzi o tom referovala Alžbeta Vítová (vľavo). Vpravo Slavomíra Brezovská a Patrik Groma (mesto Žilina).
(Zľava) Eva Beráková, Mária Zagatová, Alžbeta Vítová robia žilinským seniorom dobré meno.

Čo sme už tento rok stihli a čo sme pre vás najbližšie pripravili
   V tomto roku sme už stihli uskutočniť aj niekoľko podujatí. Obdivovať krásu Ľadového domu vo Vysokých Tatrách, ako aj množstvo ďalších vystavených ľadových sôch, sme sa vybrali vlakom v stredu 15. 2. 2017. Bol to nádherný a nezabudnuteľný zážitok. Vidieť toto dielo na vlastné oči je nádhera a odporúčame toto zažiť aj vám. Tvorcom patrí veľké uznanie. Počasie bolo priam ukážkové a tak niet divu, že Vysoké Tatry patrili v ten deň dôchodcom, s ktorými sme sa stretávali na každom kroku.
   Fašiangová zábava členov OO JDS Žilina za účasti 183 členov zo ZO JDS Dolná Tižina, Lietavská Lúčka, Rajec, Rosina, Svederník, Varín a Žilina sa konala v poslednú fašiangovú sobotu 25. 2. 2017 v hoteli Slovakia Žilina. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti z FS Stavbárik zo Žiliny, Žilinské babenky, Ženská spevácka skupina JDS z Dolnej Tižiny a dva tanečné páry z Tanečno‑športového klubu POP dance Žilina. Celkom 50 účinkujúcich spestrilo naše fašiangové stretnutie. Vytancovali sme sa, zaspievali sme si a dobre sme sa zabavili.
   Naša výročná členská schôdza (VČS) sa konala 8. 3. 2017. Zhodnotili sme na nej to, čo sa podarilo uskutočniť v uplynulom roku a stanovili sme si úlohy a ciele pre tento rok. VČS bola za účasti 1. zástupcu primátora Ing. Patrika Gromu, vedúcej odboru sociálneho a bytového PhDr. Mgr. Slavomíry Brezovskej a predsedníčky OO JDS Žilina a členky Republikovej rady JDS Ing. Evy Berákovej. Konanie schôdze pripadlo na deň žien – MDŽ a tak blahoprajné slová venované všetkým prítomným ženám od 1. zástupcu primátora pána Ing. Patrika Gromu nás potešili a v očiach prítomných dám zaihrali iskierky šťastia.

Žilinskí dôchodcovia si vychutnali krásnu zimu v Tatrách.

   Pre tento rok máme pripravených tiež veľa ďalších zaujímavých akcií. Od apríla do septembra môžu členovia navštevovať individuálne Mestskú plaváreň v Žiline s preplatením vstupného 1 euro 2‑krát za mesiac.

Jedna z mnohých ľadových sôch v Tatrách.

Kde nás nájdete
   Pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu s našimi členmi sme zabezpečili 3 kontaktné miesta, kde nás môžete navštíviť. V utorok v Dennom centre (DC) na Ul. A. Kmeťa Žilina v čase 14.00 hod. – 15.00 hod., v stredu v ZŠ na Karpatskej ulici Žilina v čase 14.30 hod. – 15.30 hod. a vo štvrtok v ZŠ na Jarnej ulici v Žiline v čase 14.00 hod. – 16.00 hod. V týchto troch kanceláriách sme k dispozícii vám, našim členom. Informácie získate aj na internetovej stránke www.jdszilina.webnode.sk, alebo dajte vyhľadať do Googlu: Okresná organizácie JDS Žilina, tam nájdete informácie o  nás.

 

Myšlienka na rozlúčku: Byť mladým aj v starobe je umenie. Vy to dokážete.

Zostávam s pozdravom a s úctou

Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina
Foto: archívAkcie ZO JDS Žilina na apríl 2017
27. 4.: Výlet: Betliar, Ochtinská aragonitová jaskyňa
27. 4.: Pietna spomienka na zavraždených antifašistov, 15.00 hod., Chrasť na Bôriku Žilina – v spolupráci s Obl. v. SZPB Žilina
28. 4.: Mestské spomienkové oslavy oslobodenia Žiliny, 9.00 hod., Sad SNP Žilina, 11.00 hod. Vojenský cintorín na BôrikuČlánok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 3/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ