Mesto Žilina je dobrý gazda

0
1311
Vizualizácia jednej z materských škôl po rekonštrukcii.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom pondelkovom zasadnutí (13. 3.) schválilo predloženie projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra­mu za takmer 7 milió­nov eur. Prvé štyri projekty riešia zvýšenie kapacít materských škôl prostredníctvom nadstavieb a prístavieb a asi netreba nijako zvlášť vysvetľovať, čo to pre Žilinu v prípade ich schválenia bude znamenať – až 148 nových miest pre detičky. A ak sa pripočítajú dve nové triedy s kapacitou 50 miest v areá­li Základnej školy na Hájiku, tak je to veľmi pozitívna správa. Celkové výdavky spojené s projektom sú 2 845 960,70 eura, pričom z eurofondov pritečie do mestskej kasy až 2 032 145 eur, čiže 71,4 percenta.
Podľa našich informácií si požiadala o podobný príspevok aj jedna súkromná cirkevná materská škola, takže v krátkej budúcnosti bude dosť miest pre všetkých žiadateľov.
Ďalšie dva schválené projekty sa týkajú dopravy – 1. etapa rekonštrukcie zastávok MHD (26 kusov) a zriadenie preferencie vozidiel verejnej osobnej dopra­vy na svetelných križovatkách. Obzvlášť druhý z týchto projektov je pre mesto veľmi dôležitý, pretože zriadenie tejto preferencie je podmienkou pre čerpanie eurofondov na ďalšie dopravné projekty, ako je napríklad nákup autobusov. Celkovo v rámci tohto projektu bude upravených deväť svetelných križovatiek, po jeho zrealizovaní sa skráti zdržanie vozidiel MHD na križovatkách, čo by malo prispieť k vyššej atraktivite a spoľahlivosti MHD. Výdavky na tieto projekty sú naplánované na maximálne 4 150 212 eur, mesto Žilina to bude stáť len 207 510,60 eura, čo je 5 % povinné spolufinancovanie. Mesto Žilina je dobrý gazda.
„Každé peniaze, ktoré sú z externého zdroja a pomôžu k rozvoju mesta a jeho vybavenosti, sú pre nás prínosom. Oceňujem, že poslanci na zastupiteľstve nevyrábali zbytočné politické obštrukcie a spoločnými silami sme schválili prínos pre Žilinčanov. Máme možnosť získať nemalú čiastku, ktorá vyrieši napríklad dopyt po miestach v materských školách. Verím, že naše žiadosti budú schválené a tým sa naplnia naše očakávania,“ dodal po zastupiteľstve primátor Igor Choma.


Peter Mikloš
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ