Žiline pribudne ďalšie partnerské mesto Grodno

0
1923
Zľava: dvaja zástupcovia mesta Grodno, honorárny konzul Bieloruska na Slovensku a starosta obce Mútne Marián Murín, primátor Mecislav Goj, viceprimátor Patrik Groma a člen delegácie z Grodna.

   O spoluprácu so Žilinou prejavilo záujem bieloruské mesto Grodno, ktoré je jedno z najväčších i najstarších miest v Bielorusku a jedno z kultúrnych centier krajiny. Vo štvrtok 2. marca sa zástupcovia oboch miest stretli za účelom prerokovania budúcej spolupráce na Radnici mesta Žiliny.
   Mesto Žilina sa neustále usiluje rozvíjať svoje vzťahy so zahraničím. Vďaka partnerskej spolupráci so zahraničnými mestami sa zvyšuje povedomie o našom meste medzi ľuďmi v Európe i vo svete. Takáto spolupráca ponúka nielen výmenu názorov a  v oblastiach spoločného záujmu, ale i podnikateľských partner­stiev či kultúrnych a športových podujatí.
   Primátor mesta Grodno Mečislav Goj sa na stretnutí zaujímal o fungovanie Mestského úradu v Žiline, mestských spoločností, ekonomicky úsporné verejné obstarávanie, benefity bezplatnej dopravy, zámer vybudovania moderného areálu žilinských športov, prácu s mládežou, podporu vedy či vzdelávania. Spolu so zástupcom primátora Patrikom Gromom a Mariánom Murínom, honorárnym konzulom Bieloruska na Slovensku a zároveň starostom obce Mútne, sa dohodli na ďalšej spolupráci a podpise zmluvy, ktorá musí ešte prejsť schválením na mestskom zastupiteľstve. V najbližšom období sa tak Žilina rozšíri o ďalšie partnerské mesto.
   V súčasnosti má Žilina aktívnu spoluprácu s 11 partnerskými mestami v rôznych kútoch sveta. Spolupráca funguje na úrovni kultúrnej, športovej, vedeckej, vzdelávacej a pod., a to formou účasti umeleckých súborov, športovcov a zástupcov mesta na festivaloch, podujatiach, súťažiach, okrem toho sa konajú i rôzne zaujímavé projekty, napr. medzi školami alebo výmenné pobyty.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív mesta Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ