Spoločne zmenšujme bariéry

0
1803
Slávnostné otvorenie priestorov Krajského centra nepočujúcich ANEPS ZA, 2013. Jana Filipová vpredu vpravo.

Žiť, bývať a tráviť čas v našom meste je naozaj krásne. Spoločnosť tvoria od nepamäti ľudia, ktorí sú tu na to, aby mohli tvoriť, rozvíjať toto mesto a aby sa zapájali do rôznych činností. Veľmi dobre vieme, že každý má v dnešnej uponáhľanej dobe starosti, ale aj radosti. Čo je však najcennejšie, je zdravie. Nič nie je nad zdravým človekom.

   V našom krásnom meste sa nachádzajú aj ľudia, ktorí také šťastie nemajú. Preto je našou prioritou predstaviť vám ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí a na druhej strane dôležitých hlavných predstaviteľov organizácií, ktorí svojou prácou a obetavosťou prispievajú k tomu, aby sa aj zdravotne postihnutí mohli čiastočne plnohodnotne uplatňovať v bežnom, ako aj súkromnom živote.
   Žiť so zdravotným znevýhodnením nie je ľahké. V prvom rade si musíme uvedomiť, že sme to MY, bez ohľadu na to, či sme chorí, starí, mladí a podobne. My tvoríme túto spoločnosť. V prvom rade sa musíme vyrovnať s osudom. Keď zvládneme nástrahy tejto ťažkej skúšky, musíme si povedať, čo ďalej, aby sme boli aj my šťastní, aby nás okolie vnímalo rovnocenne, aby sme neboli len na posmech. Viem, píše sa to naozaj ľahko, a realita je v tomto prípade oveľa zložitejšia a život ťažší. Predstavujem si situáciu mladej rodiny, ktorá sa musí v okamihu života vyrovnať s nepriaznivou situáciou v podobe choroby svojho dieťaťa. Príde doba samých vyšetrení, vybavovačiek na úradoch a predovšetkým nedostatku financií. Celý svet sa bude točiť len okolo jediného, a to malého bábätka, ktoré za nič nemôže. Rodičia by dali všetko za to, aby bolo zdravé, aby malo lepší začiatok, aby mu mal kto v živote pomôcť.
   Ja osobne som sama sluchovo postihnutá a urobím všetko pre to, aby aj zdravotne postihnutí mohli plnohodnotne žiť a mali zabezpečenú pomoc, ktorú potrebujú. Preto budeme aktívne iniciovať, aby mesto myslelo na naše potreby a služby, ktoré sú pre nás nevyhnutné.
   Postupne vám budeme v tomto okienku predstavovať služby, ktoré budú užitočné pre všetkých. A čo je najdôležitejšie, budú to služby a pomoc, ktoré pôjdu tam, kde je to naozaj potrebné.
   Mesto Žilina bude mať svoju nadáciu, ktorej účelom bude poskytovať dary a financie pre zdravotne a sociálne znevýhodnených. Plánuje sa aj s úpravou bezbariérovosti, a to nielen pre imobilných, ale aj pre mladé mamičky s kočíkmi; a so sociálnymi službami a rôznymi kultúrnymi podujatiami.
   Privítame všetky vaše cenné rady a návrhy. Píšte svoje postrehy a podieľajte sa tak spolu s nami na riešení nepriaznivých ľudských osudov v meste.


Vaša Janka, poslankyňa mestského zastupiteľstva
e-mail: janafilipova9@gmail.com
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ