S belskou muzičkou MALÁ BELIANKA rozdávame úsmev obyvateľom v sociálnych zariadeniach

0
3380
Ľubomír Sečkár (vľavo) s folklórnou skupinou Malá Belianka.

Naše vystupovanie v sociálnych zariadeniach sa začalo v októbri 2016 v CSS na Straníku. Bolo to spontánne zorganizované vystúpenie práve v tomto mesiaci, lebo október je mesiac úcty k starším. V októbri pre seniorov organizujem podujatia rôzneho druhu pravidelne.

   Priznám sa, že vôbec som nemal obavu, ako Malá Belianka zaujme obyvateľov (­klientov) v sociálnych zariadeniach. Zariadenia sociálnych služieb už navštevujem 15 rokov, často som organizoval rôzne benefičné podujatia, z ktorých výťažok bol venovaný práve týmto zariadeniam. Teraz ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja pôsobím v sociálnej sfére ešte intenzívnejšie, preto som bol presvedčený, že hudba, spev, folklór a pestrofarebné kroje obyvateľov v zariadeniach potešia a rozveselia. Naša prvá návšteva (vystúpenie) dopadla nad očakávanie, nielenže sme obyvateľom zariadenia na Straníku vyčarili úsmev na tvárach a padla aj slzička šťastia, ale publikum si s Malou Beliankou aj zaspievalo. Po každej odohratej pesničke nasledoval veľký potlesk, čo bolo príjemným svedectvom, že vystúpenie padlo na úrodnú pôdu, veď hudba je liek. Dnes existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že muzikoterapia je veľmi účinná forma terapie. Preto mi nedalo a oslovil som deti a ich rodičov z belskej muzičky, či by boli ochotní a urobili by sme vystúpenia alebo krátky program v sociálnych zariadeniach aj mimo mesiaca októbra. Stretol som sa s veľkou ústretovosťou a ochotou. Jednoducho povedané, moju ponuku Malá Belianka prijala a odvtedy sa odohralo pár programov, ktoré nenechali obyvateľov v sociálnych zariadeniach bez úsmevu. Veď seniori si zaslúžia pozornosť od nás po celý rok, nielen v októbri.
   Program sa väčšinou odohráva v spoločenských miestnostiach zariadení. Nie každý obyvateľ zariadenia však môže byť na takomto podujatí prítomný, často zo zdravotných dôvodov, ale v spoločnosti Malej Belianky nik neostane ukrátený o hudbu a spev. Ochotne sprístupníme krátke koncerty v izbách klientov, ktorí ostali pripútaní na lôžko. Najbližšie vystúpenie chystáme v Zariadení pre senio­rov a domove sociálnych služieb Žilina na Karpatskej. Priatelia, vážme si starších ľudí (seniorov), úcta k nim je veľmi dôležitá, úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými práve nás, svoje deti. Ja osobne im prejavujem veľkú úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať, pretože nám toho môžu ešte veľa rozumného povedať, veď sú to ľudia, ktorí nám dali život, vychovali nás a odovzdali nám túto spoločnosť.


Ľubomír Sečkár
Foto: archív autora

ZANECHAŤ ODPOVEĎ