Primátor napráva hriechy minulosti

0
3134
JUDr. Emil Hadbábny s novinármi.

   Žilinský primátor Igor Choma od nástu­pu do funkcie musí neustále naprávať hriechy minulosti, ktoré po seba zanechali jeho predchodcovia Ján Slota s Ivanom Harmanom. Mesto malo za Harmana robiť ­obštrukcie pri výstavbe nákupného centra Aupark, za čo ho dnes už bývalý majiteľ zažaloval o 17,5 milió­na eur. Igor Choma prejavil dôveru úspešným žilinským advokátskym kanceláriám HADBÁBNA & spol. a DZIACKY LEGAL. Rozhodnutie postaviť sa žalobe sa vyplatilo. Igor Choma sa vyjadril: „Pokiaľ by mesto muselo takúto čiastku uhradiť, išlo by z pohľadu hospodárenia o likvidačný krok s kritickými dosahmi na každodenné fungovanie mesta. Preto mesto vzniknutú situáciu bralo veľmi vážne. Rozhodnutia okresného i krajského súdu vnímame ako podstatné a veľmi dôležité víťazstvo.“
   Advokáti Emil Hadbábny a Andrej Dziacky sa spoločne vyjadrili: „Bolo nám zrejmé, že pre mesto, a v konečnom dôsledku pre všetkých Žilinčanov, ide o mimoriadne dôležitý spor, preto sme urobili pre úspešný výsledok maximum. Teší nás, že okresný aj krajský súd sa pri prejednávaní danej veci priklonili k našej právnej argumentácii. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné a nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok. Žalobca by mohol využiť mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie a docieliť, aby vo veci rozhodoval Najvyšší súd. Vzhľadom na jednoznačnosť doterajších súdnych rozhodnutí sme pripravení hájiť záujmy mesta aj naďalej.“ -MIV-, foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ