Rok 2016 bol o jednu sekundu dlhší!

0
632
Priestupná sekunda sa pridala 30. júna 2015 a 31. decembra 2016.

V poslednej minúte roku 2016 sme mali 61 sekúnd!

   Rok 2016 bol podľa pravidiel Gregoriánskej reformy priestupný, mal 366 dní. Mal teda aj 29. február. Zem obehne okolo Slnka raz za 365 dní a 6 hodín, a preto každé 4 roky vkladáme do kalendára jeden deň navyše, aby sme to vykompenzovali. Rok 2016 bol výnimočnejší aj tým, že na jeho konci bola k nemu pridaná sekunda navyše. Táto priestupná sekunda nemá s priestupným rokom nič spoločné. Tá je spojená s nepravidelnou rotáciou našej Zeme okolo svojej osi. Tieto zmeny spôsobuje predovšetkým Mesiac, ktorý svojím pôsobením rotáciu brzdí, ale i iné nepredvídateľné vplyvy, napríklad zemetrasenia, ktoré ju môžu, naopak, zrýchliť. V konečnom dôsledku sa však rotácia spomaľuje a nám na Zemi sa dni po troške predlžujú.
   Meranie času je pomerne komplikovaná záležitosť. Existuje množstvo rozličných druhov „časov“ a rozdiely medzi nimi vyplývajú z rôznych metód ich určovania.
   Na nezávislé meranie času sa dnes používajú veľmi presné atómové hodiny a medzinárodný atómový čas TAI, od ktorého je odvodený svetový koordinovaný čas UTC. V bežnom živote je pre nás dôležité striedanie dňa a noci a na „rotačnom“ čase je založený svetový čas UT (ten má niekoľko rôznych variantov, dnes používame predovšetkým UT1). Vplyvom spomaľovania rotácie Zeme sa však tieto dva časy neustále rozchádzajú. Preto sa UTC priebežne upravuje tak, aby rozdiel UT1 a UTC nikdy prekročil 0,9 s. V praxi sa doteraz priestupné sekundy vždy iba pridávali, buď k poslednej minúte polroka alebo kalendárneho roka. Túto úpravu vydáva na základe meraní, pozorovaní a odhadov služba IRES (INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND ­REFERENCE ­SYSTEMS SERVICE).
V minulosti sa priestupná sekunda pridala 30. júna 2015 a ďalšia práve ku koncu roka 2016. V poslednej minúte roku 2016 tak bolo 61 sekúnd! Preto 31. decembra 2016 po 23:59:59 UTC nasledoval čas 23:59:60 UTC a až po ňom nasledoval 00:00:00 UTC 1. januára 2017. Tento zriedkavý úkaz sa dá aj priamo pozorovať, stačia na to rádiovo riadené hodiny s digitálnym displejom. Na Slovensku však používame stredoeurópsky čas (UTC+1), priestupná sekunda teda u nás pribudla až o 00:59:60 hod. SEČ 1. januára 2017.
   Po 1. januári tohto roku tak rozdiel medzi atómovým časom TAI a UTC narástol na 37 sekúnd. Všetky tieto úpravy a neurčitosť nutnosti vložiť alebo nevložiť priestupnú sekundu spôsobujú v dlhom časovom horizonte aj „nepresnosti“ v predpovedaní astronomických úkazov. Napríklad okamih súčasného prechodu Merkúra a Venuše popred disk Slnka bez zohľadnenia pridávania priestupných sekúnd nastane v roku 224 508. S prihliadnutím na postupné vkladanie priestupných sekúnd by sa však mohol odohrať aj o 1450 dní (4 roky) skôr! Je možné, že sa vkladanie priestupných sekúnd v budúcnosti zruší a nahradí niečím menej častým, napríklad priestupnou minútou, no vedci sa zatiaľ na ničom nedohodli. Zanedbať spomaľovanie rotácie však rozhodne nemôžeme.


Krajská hvezdáreň v Žiline
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ