Poctivá robota musí priniesť svoje ovocie

0
2295

Žilina konečne vykročila na cestu rozvoja

Po dlhých rokoch šafárenia s mestským majetkom sa situácia v meste obrátila a dobrých správ pribúda. Terajší manažment mesta i jeho zamestnanci dokázali to, v čo už veril málokto. Nám, občanom krajského mesta, napriek masívnej mediálnej kampani ukázali, že si našu dôveru zaslúžili a splnili to, čo sľúbili – že budú pracovať čestne a férovo v prospech nás a našich potomkov i v prospech mesta, ktoré tu bolo, je a bude.

   Poďme však poporiadku a pozrime sa spoločne na dobré správy z radnice a dajme slovo primátorovi mesta Igorovi Chomovi:
   „Ako poslanec NR SR sa neustále snažím pomôcť nášmu mestu. Keď som sa v roku 2011 ujal funkcie, Žilina bola na pokraji finančného zrútenia, pretože dlh mesta predstavoval výšku 130,29 %. ­Neostávalo mi nič iné, iba transpa­rentne hospodáriť a toto úsilie prinieslo aj svoje ovocie. Po intenzívnom hľadaní riešení sa mi podarilo na pôde parlamentu vyrokovať, že Obytný súbor Krasňany prevezme do svojho majetku štát. Považujem za veľký úspech, že sa nám podarilo za šesť rokov znížiť dlh mesta o viac ako 52 miliónov eur, inak povedané, výška dlhu z roku 2010 sa zo 130,29 % zníži na asi 23 %. Táto skutočnosť otvára dvere novým investíciám do mesta. Teraz máme otvorené dvere na väčšie investície, ako napríklad dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v celom meste, ukončenie opravy chodníkov a výstavba nových športovísk a iné prospešné projekty.”
   Téma hospodárenia mesta za primátora Igora Chomu rezonuje v dobrom i v zlom v celom meste. Prvý viceprimátor mesta Patrik Groma svoj názor vyjadril takto: „Mesto Žilina dosahuje najlepšie ekonomické výsledky na Slovensku. Aj predminuloročný prebytok v rozpočte vo výške 3,8 milióna eur či vlaňajších ­milión ušetrených eur a zníženie dlhu mesta na 23 % už teraz zabezpečili nové chodníky a cesty, rekonštrukciu verejného osvetlenia, opravu škôl a Rosenfel­dovho paláca a v budúcnosti bezplatnú MHD pre všetkých, či výstavbu nového Areálu žilinských športov AŽIŠ. Som rád, že môžem byť súčasťou manažérsky schopného tímu odborníkov, ktorí pomáhajú rozvoju Žiliny a zabraňujú lobistom a ich poslaneckým prisluhovačom okrádať mesto tak, ako to bolo v nedávnej minulosti.“
   Aj Igor Choma, aj Patrik Groma veľmi dobre vedia, čo hovoria. Letmým prelistovaním regio­nálnej tlače a internetových médií musí Žilinčan nadobudnúť dojem, že na radnici nesedia schopní manažéri a úradníci, ale lotri a babráci. Len pre ilustráciu niekoľko titulkov z miestnej tlače: Mesto zanedbáva umelcov, Žilina nie je čisté mesto, Podozrivá výstavba v centre mesta, Je Žilina skutočne cyklomestom?, Radnica podnikateľov z mesta sama vyháňa, Na rekonštrukciu parku sa kopí kritika, Na plavárni zvýšili ceny nájmu atď…
   Paradoxné je, že medzi najväčšími kritikmi radnice a jej vedenia sú poslanci, najmä tí, ktorí sa spolupodieľali na vládnutí exprimátorov Jána Slotu a Ivana Harmana, a ktorí šikovne prezliekli pravicové kabáty za kabáty tzv. „nezávislých poslancov“. Mediálnych útokov voči radnici sú stovky. Za mnohé sa ich aktéri museli radnici ospravedlniť. Verejnosť nevie, že poslanci „seniori“ chceli odklepnúť doživotné bezplatné užívanie parkoviska na Hlinkovom námestí v prospech hotela Astória súkromnej osobe, našťastie to neprešlo. Ľudia nevedia, že opozícia sa zastala súkromníka, ktorému mesto vyrubilo penále a neplnil si svoje povinnosti na rozdiel od väčšiny občanov.
   Ale buďme optimisti a rátajme nie podrazy, ale úspechy a tých je nemálo. Nie každý vie, že chýbalo málo a aj jedinečný architektonický skvost Rosenfeldov palác by sa ocitol na večné veky v súkromných rukách podobne ako iné nehnuteľnosti, napríklad podnikové kluby, kultúrne domy či bývalá okresná knižnica a Krajské osvetové stredisko – dnes budova hotela Astória. Astórii a spôsobu, akým sa dostala do súkromných rúk a „vďaka“ ktorému dnešnému transparentnému poslancovi, sa ešte v Kuriérovi budeme podrobne venovať.
   Rosenfeldov palác, ktorý slúži Žilinčanom od vlani, je naozajstný skvost a spolu so židovskou synagógou, budovou Československej obchodnej banky, budovou „A“ Žilinskej univerzity či Finančným palácom tvorí jeden z najzaujímavejších priestorov mesta – Hurbanovu ulicu s architektúrou barokovou, neo­klasicistickou, secesnou a funkcionalistickou.
   Terajšie vedenie mesta nielenže palác nepredalo, ale dokázalo nájsť zdroje a odvahu na jeho rekonštrukciu. Nešlo pritom „o fazuľky“. V elektronickej aukcii sa vysúťažila investícia vo výške 2 155 833,33 eura. Palác pomenovaný podľa žilinského bankára Ignáca Rosenfelda postavili v roku 1907 podľa projektu architekta Mikuláša Rautera. Vďaka súčasnej rekonštrukcii sa zachoval pre budúce generácie i nás súčasníkov v takmer pôvodom stave, s mnohými umelecko‑remeselnými detailmi, ozdobnými kovovými mrežami, drevenými obkladmi, štukatérskou výzdobou interiérov, pôvodnými svietidlami, vitrážovými leptanými sklami a inými úžasnými klenotmi. Palác svojou podstatou presahuje hranice Slovenska.

Rosenfeldov palác je naozajstný skvost a spolu so židovskou synagógou, budovou Československej obchodnej banky či budovou „A“ Žilinskej univerzity, finančným palácom tvorí jeden z najzaujímavejších priestorov mesta – Hurbanovu ulicu s architektúrou barokovou, neoklasicistickou, secesnou a funkcionalistickou.

   Dovoľte, keď už hovoríme o budovách a ich postupnom prechode do súkromných rúk, upozorniť na motív, prečo je terajšie vedenie radnice, na rozdiel od svojich predchodcov, pri nakladaní s majetkom mesta ostražité a prečo je proti tomu, aby z majetku mesta odišli pozemky pri plavárni a, naopak, aby mesto nakúpilo nehnuteľnosti, ktoré by v krátkom čase dostali dlh mesta tam, kde bol v roku 2011. Prečo sa mesto snaží ako dobrý hospodár chrániť a zveľaďovať majetok nás všetkých.
   Žilinčania nesmú zabudnúť a určite nezabudnú na ľahkovážne zbavovanie sa budov a pozemkov z čias primátorov Slotu a Harmana. Aj dnes ponuka kúpy športovej haly má podľa finančného poradcu znaky negatívneho karuselového obchodu, ktorý spočíva v tom, že sieť firiem si medzi sebou vymieňa napr. nehnuteľnosť bez reálneho uhrádzania jej ceny. V tomto prípade hrozí, že „vykuchanú“ halu nakoniec poslanci pod lobistickým tlakom jedného z poslancov kúpia zápočtom omnoho drahšie, ako ju mesto predalo, a navyše mesto zaviažu na plnenie dnes nešpecifikovaných úloh. Veď takýto obchod by uzavrel iba hlupák. Ale poslanci sú určite rozumní ľudia a dobre sa rozhodnú. Budeme ich prácu sledovať a v Kuriérovi uverejníme, ako hlasovali.
   Je vidieť, že mestu záležalo a záleží na spokojnosti občanov a napriek permanentnému mediálnemu tlaku, a aj lobovaniu niektorých poslancov v prospech súkromných firiem, robí všetko, čo je v jeho silách. Je vďačné ľuďom, ktorí sa nenechajú obalamutiť a sú ochotní priložiť ruku k dielu. Nemalú pozornosť venuje ochrane detí, ale aj starších ľudí na pozemných komunikáciách mesta, najmä na priechodoch pre peších, kde neustále v ­dopravných špičkách pomáhajú mestskí policajti. Veľmi účinne. Mesto dokonca zriadilo nové policajné stanice aj na Solinkách, Hájiku či Vlčinciach.

Viete si predstaviť, aká to bude paráda, keď si budete môcť s rodinkou či budúcou manželkou vychutnať prechádzku od hotela Polom až na koniec Bulváru alebo možno až na Solinky?

   Tento krok, to jest stála prítomnosť policajtov v teréne, lepšia miestna a osobná znalosť znamenajú aj vyššiu bezpečnosť ľudí. Pred rokom mala mestská polícia 85 zamestnancov, z toho 78 policajtov. Pri týchto počtoch policajtov zaznamenali vyše dvadsaťtisíc porušení všeobecne platných predpisov, prevažne priestupkov, ale aj 27 trestných činov. Je pravda, že veľa roboty mali nielen s porušovaním pravidiel cestnej premávky, ale aj dobrých susedských vzťahov a vyspevovaním opilcov, ktorí po polnoci ťažko hľadali cestu k manželskému lóže.
   Férovo a pre úplnosť, na rovinu – ako hovorí prvý viceprimátor mesta Patrik Groma, treba spomenúť aj také drobnosti, ktoré ľuďom i mestu prinesú veľa radosti. V procese prípravy je spracovanie územného plánu zóny UPN – Z Bulvár. Viete si predstaviť, aká to bude paráda, keď si budete môcť s rodinkou či budúcou manželkou vychutnať prechádzku od hotela Polom až na koniec Bulváru alebo možno až na Solinky? Ak sa podarí dokončiť Areál žilinského športu, Žilina sa stane centrom športového diania Slovenska, nebudú mať na ňu ani Bratislava, Košice, Banská Bystrica či Trnava. Po rokoch sa zbavujeme zlodejského balastu, poďme dopredu, aj keď to nebude ľahké, ako spieva Richard Müller. Bez vás, milí Žilinčania, sa však ľudí, ktorí nám škodia, nezbavíme.


Michal Vlček
Foto: Jozef Feiler,
http://zilina‑gallery.sk/

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 1/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ