Na rovinu s Patrikom Gromom

0
1005
Patrik Groma (vpravo) s redaktorom
Pavlom Konštiakom pri odovzdaní notebooku.

Od posledných komunálnych volieb na Slovensku ubehli už dva roky. Keď by som mal použiť športovú terminológiu (moju obľúbenú – pozn. redaktora) – máme za sebou prvý polčas. Na to, či bol úspešný a priniesol nám dobrý výsledok, som sa spýtal človeka, ktorý bol v spomínaných voľbách najúspešnejším kandidátom na post poslanca do mestského zastupiteľstva a je súčasným prvým zástupcom primátora, pána Ing. Patrika Gromu. Ten pôsobí v komunálnej politike už štvrté volebné obdobie, takže ho môžeme pokladať za starého „harcovníka“, ktorý veľa videl, veľa počul a najmä si veľa pamätá. Je známy tým, že „nikdy nechodí pre slovo ďaleko“, zato sú jeho slová úprimnejšie, argumenty pádnejšie, dôvody rozumnejšie a skutky osožnejšie. Vďaka tomu jeho slová často „padnú na úrodnú pôdu“ a zabezpečia dobrú úrodu v podobe skutkov prospešných pre mesto Žilina a jeho obyvateľov.

   Z vlastnej skúsenosti, ako aj z mnohých rozhovorov so Žilinčanmi viem, že Patrik Groma sa vie porozprávať úprimne, pragmaticky, s pochopením, ale i na odbornej úrovni či s poriadnou dávkou humoru, preto sme ho vyspovedali.

Počas prvej polovice vášho funkčného obdobia na pozícii viceprimátora mesta Žilina sa môžete popýšiť viacerými úspešnými počinmi. Na popredné priečky medzi ne patrí aj mest­ská hromadná doprava zadarmo pre viaceré skupiny našich spoluobčanov. Ako to vnímate a podporujete vy z pozície zástupcu mesta?
   Bezplatná doprava je fenomén, ktorý má mestu zabezpečiť nových rezidentov a tí predstavujú pre mesto veľký zdroj príjmov najmä z podielových daní, dane z nehnuteľností či poplatkov za komunálny odpad. V minulosti som sa oboznámil s výsledkami výskumu, v ktorom sa uvádza až 130 000 obyvateľov žijúcich v meste dlhšie ako jeden rok. Mimochodom, od roku 2000 sa znížil počet obyvateľov s trvalým pobytom o 3 253 občanov. Pri pohľade na preplnené cesty, neutíchajúcu bytovú výstavbu či neustále rastúci dopyt po predškolských zariadeniach je to na zamyslenie. Premenené na čísla, ak by sme si iba udržali počet obyvateľov z prelomu storočia, tento rok by nám do mestskej pokladnice pritieklo takmer o 1 milión eur viac, za posledných 15 rokov neuveriteľných 15 miliónov! V prípade, že zvýšime počet obyvateľov o 7000, budeme mať dosť zdrojov nielen na obnovu mesta, ale aj na výstavbu Areálu žilinského športu (AŽIŠ) či trvalé udržanie bezplatnej MHD a dokonca nám aj niečo zostane na podporu tretieho sektora. Pritom v mnohých prípadoch ani nedôjde k zvýšenej záťaži na infraštruktúru mesta, pretože počítame s tým, že sa na trvalý pobyt v našom meste prihlásia aj ľudia, ktorí tu už fakticky bývajú, len pobyt majú evidovaný inde.

Počítame s tým, že sa na trvalý pobyt v našom meste prihlásia aj ľudia, ktorí tu už fakticky bývajú, len pobyt majú evidovaný inde.

A ako vnímate MHD z pozície jeho obyvateľa – odveziete sa aj vy občas trolejbusom?
   MHD je v našom meste na veľmi slušnej úrovni – nízkopodlažné vozidlá, čistota či bezplatná wifi. V najbližšej dobe pribudnú ďalšie nové trolejbusy a autobusy. Máme sa na čo tešiť. A či využívam MHD? Samozrejme, ale viac‑menej ako turista. S mojou malou dcérkou sa vozíme po meste, ona má z toho zážitok a ja si môžem v pokoji pozrieť celé mesto, čo a kde vylepšiť alebo zmeniť.

Medzi občanmi v našom meste je veľmi pozitívne vnímaná a prijatá rozsiahla rekonštrukcia architektonického skvostu – Rosenfeldovho paláca. Vedeli by ste nám k tomu povedať niečo bližšie?
   Zatiaľ sa žiadnemu primátorovi a jeho kolektívu nepodarilo uskutočniť to, o čom, bohužiaľ, iní len snívali. Žilina má zrekonštruovaný najkrajší secesný skvost na Slovensku. Teším sa na spoločenský a kultúrny život v tomto úchvatnom priestore.

Mesto Žilina získava v poslednom období jedno významné ocenenie za druhým, vyzdvihol by som predovšetkým ocenenia za rekonštrukciu kultúrnych a architektonických pamiatok, za komunikačný dizajn, dobré a vhodné architektonické riešenia, kvalitu stravovania atď. Čo plánujete v najbližšom období?
   Chceme ešte viac skvalitniť stravovanie v našich jedálňach. Pri verejnom obstarávaní, ktoré plánujeme, budeme klásť dôraz na domáce a sezónne potraviny, dodržiavanie kvality v dodávke potravín od výrobcu až do samotnej kuchyne. Vyradíme z jedálnička umelé farbivá, stužené tuky, palmový olej, vanilínový cukor, umelé sladidlá, údeniny a iné nezdravé suroviny. Zabezpečíme znížené dávky cukru a soli v podávaných jedlách. Rokujeme s renomovanými kuchármi, ktorí nám pomôžu nastaviť vysokú latku. Bude to taká malá revolúcia v školskej gastronómii, ktorú nám budú určite závidieť na celom Slovensku.

Zaujímavou témou v meste je údržba či rekonštrukcia chodníkov. Máte pre našich čitateľov v tomto ohľade nejaké nové pozitívne informácie?
   Podarilo sa nám ušetriť v mestskej kase takmer 3,8 milióna eur, ktoré boli ihneď použité na zlepšenie kvality života v Žiline. Napríklad na rekonštrukciu chodníkov za 1,1 milióna eur, opravy ciest, verejného osvetlenia, výsadbu zelene, opravy budov a zariadení v prímestských častiach. Naďalej budeme pokračovať v nastolenom trende.

Bude to taká malá revolúcia v školskej gastronómii, ktorú nám budú určite závidieť na celom Slovensku.

Je známe, že vašu viceprimátorskú odmenu dávate na zmysluplné projekty a ľuďom v núdzi. Všimol som si, že ste nedávno darovali notebook mamičke s hendikepovanou dcérkou, ktorá žije na opačnej strane republiky. Môžete nám niečo bližšie povedať k tejto vašej záslužnej činnosti?
   Verejne o tom moc nehovorím, pretože je to moje súkromie. Odmenou za pomoc sú mi jednotlivé príbehy ľudí, ktorým sa mi aspoň trošku podarilo uľahčiť život. Ale môžem vám povedať, že niekedy ten osud sám pomôže, ako to bolo aj pri darovaní spomenutého notebooku. V Plus JEDEN DEŇ som čítal príbeh o mamičke, ktorej vykradli byt, zatiaľ čo bola so svojou hendikepovanou dcérkou na vyšetrení. Odcudzili jej počítač, fotoaparát a s nimi aj všetky spomienky a dôležité dokumenty. Pomyslel som si, že by som im rád pomohol. Vtom mi zavolala redaktorka Plusky pani Dírerová, ale v inej veci. Tak som jej povedal, že som akurát na ňu myslel a rád by som bol nápomocný. Promptne zariadila všetko potrebné. Odmenou mi bol ďalší prežitý príbeh. A to je všetko, čo vám k tomu môžem povedať.

   Na záver môžeme pánovi Gromovi už len zaželať veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Tešíme sa na jeho ďalšie dobré nápady, ktoré potešia nielen Žilinčanov.


Rozprával sa Patrik Martaus
Foto: archív autora

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 4/2016.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ