Karcinóm prostaty – proPSA

0
2045
Muži proti rakovine

Radí vám lekár

V rámci akcie Movember podporovanej Nadačným fondom MUŽI PROTI RAKOVINE ponúklo naše laboratórium v priebehu novembra 2016 vyšetrenie proPSA mužom zadarmo.

   Za posledných 20 rokov výskyt karcinómu prostaty stúpol výraznejšie ako u iných rakovín a v  je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na malignitu u mužov. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života a 2 z 3 úmrtí nad 65 rokov má na svedomí karcinóm prostaty.
   Spoľahlivý test na detekciu včasného štádia karcinómu prostaty, kedy je nádor obmedzený na žľazu a možno poskytnúť účinnú liečbu, môže mať pre pacientov a lekára značnú hodnotu. Najznámejším nádorovým indikátorom – markerom, ktorý diagnostici už dlho sledujú, je PSA alebo prostatický špecifický antigén. Ten je podľa urológov veľmi užitočný. Má však jeden nedostatok. Niekedy je pozitívny aj z iných, nie nádorových príčin, napríklad pri zápaloch prostaty alebo zápaloch močových ciest či pri zväčšení prostaty. Vďaka tomu tak dochádza k zvýšeniu počtu biopsií prostaty, ktoré sa niekedy, bohužiaľ, vykonávajú zbytočne. Nový marker proPSA je určený práve na to, aby eliminoval v maximálnej miere falošné pozitivity a minimálne zaťažoval pacienta.
   Nová metóda je založená na objave amerických vedcov, ktorí zistili, že nádor produkuje okrem iných aj látku nazvanú proPSA. Tá sa dostáva do krvi a podľa jej množstva možno usúdiť, či pacient má nádor alebo je pravdepodobnosť výskytu zvýšená. Práve táto testovaná látka podáva informácie aj o tom, či je nádor rýchlo rastúci a z toho dôvodu veľmi nebezpečný pre pacienta alebo, naopak, pomaly rastúci, a tým aj menej rizikový. Vďaka svojim vlastnostiam proPSA nastupuje ako dôležitý diagnostický indikátor pre rozšírenie a zlepšenie detekcie karcinómu prostaty. Zároveň tým môže odpadnúť niekoľkotýždňový stres pacientov, ktorí čakajú na výsledky biopsie prostaty. Vyšetrenie by lekárom malo výrazne pomôcť v rozhodovaní o ďalšom postupe vyšetrovania a liečby vašej prostaty, a tým aj znížiť počet biopsií.
   Či vykonáme vyšetrenie proPSA aj vám, je teda na vašom rozhodnutí.

Kde si môžete dať urobiť odber a kde sa môžete nechať vyšetriť?
Odber na stanovenie proPSA si môžete dať urobiť:
1. u vášho praktického lekára hocikedy,
2. u vášho zmluvného alebo regionálneho urológa po dohode,
3. v poliklinike Medcentrum v Žiline po telefonickej dohode na t. č. +421 905 220 680 so žiadankou ­KLINICKEJ BIOCHÉMIE.

   Vyšetrenie vám urobíme v centrálnom laboratóriu v Žiline, www.klinickabiochemia.sk.

   Výsledky vyšetrenia vám poskytneme podľa vášho želania, prevzatie osobne alebo zaslaním vášmu lekárovi.

   Dôležitá informácia: po ukončení akcie Movember vám vykonanie tohto veľmi užitočného vyšetrenia ponúkame za priamu úhradu. Zatiaľ sa nepodarilo zahrnúť toto vyšetrenie do systému verejného zdravotného poistenia. Cena tohto vyšetrenia bude pre vás stanovená vaším praktickým lekárom alebo urológom. Úhrada za vyšetrenie sa vykonáva priamo pri odbere krvnej vzorky. Žiadateľ dostane doklad o zaplatení.


Klinická biochémia
www.klinickabiochemia.sk
call centrum – bezplatne +421 800 820 010
e-mail: nipt@klinickabiochemia.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ