V úcte k starším je Žilina vzorom

0
1197
Primátor Igor Choma pri pravidelnom stretnutí s jubilujúcimi seniormi.

   Mesto Žilina vytvára pre seniorov veľmi vhodné podmienky pre život – pracuje tu Rada seniorov, fungujú denné centrá, máme dotované stravovanie, opatrovateľskú služba či bezplatnú dopravu. „Seniorský vek sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Aj uplynulý mesiac úcty k starším nám pripomenul, aby sme si ctili našich senio­rov a dali im najavo svoju náklonnosť. V meste budeme naďalej presadzovať zdravé starnutie ako životný štýl,“ vyjadril sa primátor mesta Igor Choma.
   Tak ako sa končí leto, začína sa jeseň. Staroba prichádza nenápadne a   pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Seniori si musia uvedomiť, že vek nie je choroba, je to len číslo. Staroba je predsa výzva a neznamená koniec životnej aktivity. A nezabúdajme na fakt, že starší ľudia si zaslúžia najmä úctu a rešpekt pred ich skúsenosťami, ktoré nadobudli vekom a môžu ich odovzdať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Zvlášť nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti. -MV-, foto: mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ