Mestu záleží na vzdelávaní žilinských detí

0
557
Primátor Igor Choma a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák oficiálne otvorili školský rok na Základnej škole Gaštanová 56, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Spoločne popriali žiakom úspešný rok a učiteľom veľa energie pri výkone ich práce.

   Počas letných prázdnin prešlo mnoho základných a materských škôl v správe mesta Žilina rekonštrukciou. Nadácia Kia Motors Slovakia spolufinancovala rekonštrukcie na Základnej škole Gaštanová 56, Základnej škole sv. Gorazda 1 a Základnej škole Lichardova, každej škole prispela na rekonštrukciu 20 000 eur. Primátor mesta spolu so správcom Nadácie Kia Motors Slovakia otvoril novozrekonštruované priestory v Základnej škole Gaštanová 56.
„Mesto Žilina sa bude snažiť naďalej zveľaďovať priestory škôl a škôlok, aby naše deti vyrastali v čo najlepších podmienkach, veď práve v nich je naša budúcnosť. Veľmi pekne ďakujem Nadácii Kia Motors Slovakia, že prispievajú k tomu, aby deti získavali vzdelanie v moderných priestoroch,“ dodal Igor Choma.
   „Deti a mladí ľudia sú základom pre rozvoj každej krajiny, preto je dôležité, aké majú vytvorené podmienky pre svoj osobný rast. Dôležité životné hodnoty si deti osvojujú v rodine, ale aj v školách. Rekonštrukciou škôl v Žilinskom kraji prispievame k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu nielen pre samotných žiakov, ale aj pre učiteľov. Podporu školstva sme z tohto dôvodu opäť zaradili aj tento rok medzi hlavné projekty našich filantropických aktivít v Žilinskom kraji,“ povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.


PhDr. Pavol Čorba (hovorca mesta Žilina)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ