Stand up for diversity

0
769

   Internos Mládežnícka výmena Stand up for diversity sa konala v Žiline od 1. septembra do 10. septembra 2016. Organizovala ju Nadácia Krajina harmónie spolu s jej dobrovoľníkmi. Táto mládežnícka výmena bola financovaná v rámci programu Erasmus+.
   Na výmene sa zúčastnilo 45 mladých ľudí z Portugalska, Nemecka, Slovinska, Grécka, Poľska, Slovenska, Veľkej Británie a Českej republiky. Boli to  mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia, z rôznych krajín, s rôznymi schopnosťami a s rozličným vnímaním sveta. Názov Stand up for diversity vystihuje základnú myšlienku diverzity a inklúzie.
Hlavným cieľom výmeny bolo vzájomné prijatie odlišností v skupine účastníkov a spoločné využitie schopností v kreatívnej podobe, vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí, a takto podporiť začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí do bežného života. V súčasnosti je veľa mladých ľudí so znevýhodnením vylúčených z komunity a sú konfrontovaní so stereotypmi a predsudkami iných ľudí. Počas výmeny sa účastníci snažili využiť a osláviť rôznorodosť (znevýhodnenie, postihnutie…) a vyzdvihnúť jedinečné zručnosti účastníkov. Týmto projektom sa organizátori snažili vytvoriť príležitosti pre všetkých mladých ľudí, aby sa cítili byť zapojení do aktivít bez ohľadu na svoju inakosť. Inkluzívnym prístupom počas výmeny bola vytvorená atmosféra, kde má každý svoje miesto a rešpekt voči ostatným. Pomocou rôznych tvorivých metód neformálneho učenia si účastníci mohli vyskúšať, aké je to byť začlenený, patriť do skupiny či širšej komunity. Výsledky zo všetkých tvorivých workshopov (divadelný, hudobný, tanečný, workshop tvorivých rúk) boli predstavené vo finálnom vystúpení, ktoré bolo záverečnou komunitnou oslavou diverzity a inklúzie. Toto predstavenie bolo prezentované na verejnosti počas festivalu Internos. -TB-

ZANECHAŤ ODPOVEĎ